محمد نوری‌زاد: نمی‌توانم از آزادی‌ام خوشحال باشم وقتی سرزمینم آزاد نیست

آقای نوری‌زاد بارها به دلیل حمایت از حقوق اولیه خلق‌های ساکن در ایران مورد شکنجه زندانبانان رژیم ایران واقع شده است

محمد نوری‌زاد نویسنده و از منتقدان سرشناس حکومت که از یاران نرگس محمدی بوده و بارها به دلیل عدالت‌خواهی برای خلق‌های ساکن در ایران متحمل شکنجه و زندان شده است، دیروز با قید وثیقه از زندان آزاد شد. نوری زاد که در اعتصاب غذا بود و برای نشان دادن اعتراضش هر روز به خود زخم می‌زد می‌گوید نمی‌تواند از آزادی خود خوشحال باشد وقتی که سرزمینش آزاد نشده است. او روی پیراهنش نوشته است؛ عشق و دیگر هیچ.