معزز اورهان: نمی‌توانند خلق کورد را که تاسیس کننده حزب دمکراتیک خلق‌هاست از میان بردارند

معزز اورهان نماینده ه.د.پ اعلام نمود که هدف از گشودن پرونده کیفرخواست علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و تلاش برای تعطیلی این حزب به منظور از میان برداشتن کامل دمکراسی است و در این باره افزود: اما نمی‌توانند خلق کورد را که تاسیس کننده ه.د.پ است از میان بردارند.

معزز اورهان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه از حوزه انتخابیه شهر وان، در خصوص کیفرخواست مطرح شده از سوی دادستانی جمهوری و تلاش برای تعطیلی این حزب اظهار داشت: این کیفرخواست بنابه دستور تنظیم شده است و هدف از آن اینست که بنیادهای دمکراسی در ترکیه از بن نابود گردد. حزب دمکراتیک خلق‌ها حزبی است که تمامی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مشکلات موجود در ترکیه را پوشش داده است. اما فشارها از سوی حاکمیت و شرکای کوچکتر آن بر حزب دمکراتیک خلق‌ها روز بروز بیشتر می شود. دشمنی با زنان و کورد نیز روز بروز افزایش پیدا می‌کند. تعطیل کردن حزب دمکراتیک خلق‌ها که به امیدی برای خلق‌های ترکیه تبدیل شده است، می‌تواند بنیادهای دمکراسی و همزیستی خلق‌ها در ترکیه را از بن ویران کند.

تعطیلی راه چاره نیست

معزز اورهان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که اصرار کورد بر دمکراسی برای حل مسائل و مشکلات موجود در ترکیه دستخوش تغییر نشده و هر میزان که احزاب و سازمان‌های دمکراتیک تعطیل شوند، به همان میزان بر شمار افرادی که خواهان آزادی و صلح هستند نیز افزوده می‌شود.

معزز اورهان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که حق تعیین سرنوشت و حق آزادی زبان و آزادی خلق کورد حقی است که تغییر پیدا نکرده است. در واقع تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز نمی‌تواند اصل موضوع  را تغییر دهد. حتی اگر این حزب تعطیل شود، نمی‌توانند رای دهندگان به حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میان بردارند. چگونه می‌توانند یک خلق را از میان بردارند؟ چگونه می‌توانند تفکر و اندیشه و آزادی را تعطیل کنند؟

معزز اورهان افزود که ترکیه با فشار و ارعاب و ترس اداره می‌شود. سیاستهای اشتباه و داخلی سیاستهای مبتنی بر جنگ، اقتصاد کشور را دگرگون کرده است. مردم توان خرید نان را از دست داده‌اند. باید صداهای اعتراضی طنین‌انداز شوند. زمانیکه مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، صدهایشان را بلندتر می‌کنند. اما این سیستم ستمگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند. اما اگر صدای اعتراض بلند نشود، این خلق است که دچار آسیب می‌شوند.