نقشه‌ای که موتلف اردوغان به او هدیه داد شامل چند کشور است

این نقشه که برخی از آن به عنوان ترکستان نام می‌برند شامل تلفیق بخش‌های مهمی از چندین کشور از جمله کوردستان و ایران است.

تابلویی که دولت باغچلی موتلف راستگرای نژادپرست اردوغان دیکتاتور ترکیه در دیدار دیروز طرفین به او اهدا کرد خبر ساز شده است. این نقشه که برخی از آن به عنوان ترکستان نام می‌برند شامل تلفیق بخش‌های مهمی از چندین کشور از جمله کوردستان و ایران است.

دولت باغچلی رئیس م.ه.پ دیروز با رجب اردوغان رئیس آ.ک.پ در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرد. این دیدار در پی آن است که شرکت‌های نظرسنجی اعلام کردند مجموع آرای دو حزبی که اکنون دولت را در دست دارند، برای تشکیل دولت آینده کافی نخواهد بود. یعنی میزان رأی آنها کمتر از پنجاه درصد است.

باغچلی در این دیدار یک نقشه از جهان ترک به اردوغان هدیه داد که بحث برانگیز بود.

از نظر باغچلی که این نقشه را خودش ترسیم کرده است، علاوه بر بخش‌های اعظم روسیه و سیبری، مناطق بالکان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، سینزیان استان سکونت اویغورها در چین، بخشی از قلمرو مغولستان و مناطق کوردستان و ایران شامل "نقشه جهان ترک" می‌شود.