نورسل آیدوغان: زمان آزادی اوجالان فرا رسیده است

نورسل آیدوغان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها که در کشتی آزادی برای اوجالان حضور دارد، اعلام کرد که دیگر زمان آزادی برای اوجالان فرا رسیده است.

بعد از آنکه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ در جریان توطئه بین‌المللی ربوده شد و به ترکیه تحویل داده شد، نوام چامسکی دارنده جایزه صلح نوبل، ماریاد ماگوری و بسیاری از نمایندگان و هنرمندان، نویسندگان و وکلای مشهور در سطح جهانی، ابتکار بین‌المللی آزادی برای اوجالان را تشکیل داده بودند. این ابتکار تا کنون اقدامات زیادی را در سطح بین‌المللی انجام داده است. آخرین نمونه آن کشتی آزادی است که از آمریکای لاتین، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر با شرکت ۳۷ آکادمیسین، سیاستمدار، هنرمند، نویسنده و مدافع صلح و حقوق زنان، روزنامه‌نگار را با شعار آزادی برای اوجالان، از آتن به راه افتاده است. این کشتی که از ۹ نوامبر از آتن حرکت خود را آغاز کرده است، در ۱۲ نوامبر به شهر ناپل ایتالیا رسیده و سفر خود را خاتمه داد.

نورسل آیدوغان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه هم که در این کشتی حضور داشت، در رابطه با این آکسیون اظهار داشت: این کشتی از ۱۲ نوامبر به ناپل ایتالیا رسیده است، اما این تاریخ یک تقارن دارد. آقای اوجالان در همین روز به ایتالیا رسید. هدف اصلی بار دیگر خاطرنشان ساختن توطئه بین‌المللی، انزوای مطلق و حل مسئله کورد و تاکید بر فرا رسیدن زمان آزادی رهبر خلق کورد بوده است.

آیدوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هدف اصلی حرکت کشتی آزادی این است که پیام فرا رسیدن زمان آزادی را به همه رسانده و در این رابطه افزود: آزادی اوجالان تنها آزادی فیزیکی است، آزادی وی همزمان به معنای حل مسئله کورد و آزادی خلق کورد است. از این طرق تلاش شد تا به افکار عمومی جهانی اعلام شود که در این باره به فشارهای دمکراتیک خود علیه کشورهای مرتبط به این مسئله ادامه بدهند. زمانیکه ما در این باره مسئله را ارزیابی می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم که خلق ایتالیا در این باره علاقه بسیاری را به این موضوع نشان داده است. حمایت و مشارکت آنها در این فعالیتها و همچنین تلاش‌های رسانه‌ای انها در این باره مهم بودند. به همین دلیل زمانیکه مسئله آقای اوجالان باشد، می‌دانیم که با ممانعت‌ها و محدودیتهای بسیاری مواجه می‌شوند. با این فعالیت این محدودیت تا اندازه‌ای جبران شد. البته تلاش‌ها در این باره ادامه پیدا می‌کنند. لازم است تا زمانیکه فعالیتها و اقدامات دیپلماتیک به نتیجه‌ای دست پیدا نکنند، تلاش‌های ما ادامه دارند.

بدون اوجالان دست‌یابی به صلح امکان ندارد

آیدوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که آزادی اوجالان مهم است و باعث می‌شود که دست‌یابی به صلحی عادلانه امکان‌پذیر باشد. با تجاربی که به دست آورده‌ایم، می‌توانیم بگوییم که تا زمانیکه اوجالان آزاد نشود، صلح امکان‌ناپذیر است. زمانیکه اوجالان آزاد شود، خلق می‌تواند به نحوی برابر و آزاد زندگی کند، حیات بر اساس آزادی زنان می‌تواند شکل بگیرد. این دیگر تنها مسئله خلق کورد نیست، تمام خلق‌های خاورمیانه منتظر آن هستند.

انزوای مطلق

نورسل آیدوغان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مطالبات خلق برای آزادی اوجالان و تشدید انزوای تحمیل شده بر وی گفت: در زندان امرالی یک حقیقت ویژه وجود دارد. در این زندان قانونی برای آزادی وجود ندارد. هر چند وکلا و خانواده با وی دیدار و ملاقات هم داشته باشند، اما انزوا و حصر تشدید شده همچنان وجود دارد. در پنج سال اخیر شاهد انزوایی مطلق هستیم دلیل اصلی آن هم سیاستهای عدم پیگری و حل مسئله کورد است. تلاش می‌کنند تا مسئله کورد را بدون دستیابی به راه حل دمکراتیک و صلح از بن پاک کنند. خصوصا زمانیکه صداها برای حل مسئله کورد بلندتر می‌شود، انزوا تشدید می‌شود.

آیدوغان در بخش دیگری از سخنان خود در اشاره به حرکت کشتی آزادی اظهار داشت که ما شاهد علاقه و حمایت گسترده خلق بودیم. ما ۸ نوامبر در آتن بودیم. در آتن با بسیاری از احزاب سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی و سندیکاها ملاقات شد. علت این فعالیتها و این آکسیون برای آنها توضیح داده است و نتایج بسیاری خوبی به دست آمده است. آنها اعلام کردند که در آتن، ابتکار عمل آزادی برای اوجالان را ایجاد کرده و در این باره فعالیت می‌کنند. خلق کورد در اتن در ۹ نوامبر این کشتی را بدرقه کرد. یعنی می‌توان گفت که استقبال عمده‌ای از آن به عمل آمد. در ناپل، با سرود چاوبلا از آن استقبال شد. استقبال وسیعی از سوی مردم به عمل آمد که بیشتر آنها ایتالیایی بودند. غیر از احزاب سیاسی، شهرداران شهر هم در این مراسم شرکت داشته و سخنرانی کردند. شهرداری کلان شهر ناپل عصر همانروز در شهرداری با ما دیدار کرد. تعداد بسیاری در پانل سخنرانی و کنسرت شرکت کردند. یعنی حمایتها از این آکسیون ما بسیار گسترده بود.

نورسل آیدوغان نماینده پارلمان ترکیه از حزب دمکرانیک خلق‌ها در خاتمه اظهار داشت: ۴ نفر از حزب دمکراتیک خلق‌ها در این آکسیون شرکت داشتیم. اما ما جزو اعضای ابتکار بین‌المللی برای آزادی اوجالان نیستیم. این ابتکار عمل برای آزادی و دست‌یابی به صلح اقدامات بسیار مهمی را انجام داده است. این ابتکار عمل تصمیم راسخی برای ادامه فعالیتهای خود تا زمان آزادی اوجالان دارد.