پایان اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم فاشیست ترکیه

دنیز کایا به نمایندگی از زندانیان پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم استعمارگر ترک در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعتصاب غذای رفقای زندان امروز به پایان رسیده است.

زندانیان سیاسی پرونده حزب کارگران کوردستان (PKK) و حزب آزادی زنان کوردستان (PAJK) در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه در محکومیت حصر و انزوای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد که ٢٢ سال در گروه F زندان فوق امنیتی امرالی محبوس است و همچنین در اعتراض به نقض حقوق زندانیان از ٧ آذر ١٣٩٩/ ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ به اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی دست زده‌ بودند. این اعتصاب غذا امروز به پایان رسید.

دنیز کایا به نمایندگی از زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در روز ٢٩٠ این اعتصاب بیانیه‌ای منتشر کرد و پایان اعتصاب غذا را اعلام کرد.

در بیانیه آمده است:

"ما زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک بر اساس گام «روز روزِ آزادیست» که جنبشمان از یکسال پیش آغاز کرده بود روز ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ به این کارزار پیوستیم. کارزار «حصر را در هم می‌شکنیم، به فاشیسم پایان می‌دهیم و آزادی رهبری را محقق می‌کنیم» وارد دومین سال خود می‌شود و آشکار می‌شود که خلقمان به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده و بپا خواسته است. هدف زندانیان پ.ک.ک و پاژک این بود که با نیرومندترین شیوه در این کارزار آزادی جای گیرند. خلقمان، جوانان، زنان، مادران صلح و نهادهای دمکراتیک نیز باید علیه قتل‌عام و فاشیسم صدای خود را بلند کنند. در این برهه از گام «روز روزِ آزادیست» خلق و نهادهای دمکراتیک مسئولیت‌های بسیار بزرگی بر عهده دارند. همچنانکه می‌دانیم نیروهای فدایی گریلا به تمامی وظایف خود در زمینه مقاومت و پیشاهنگی به نحو احسن عمل می‌کنند. ما باور داریم که خلقمان و نیروهای گریلا در کنار همدیگر در مرحله تازه کارزار مبارزه را شعله‌ور می‌کنند. ما زندانیان پ.ک.ک و پاژک هم آماده‌ایم برای رهبرمان، خلقمان و آزادی کشورمان هر هزینه‌ای را متحمل شویم. همچنانکه می‌بینیم رژیم فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ به آخر راه رسیده سات. ما نیز با روحیه مقاومت زندان آمد در ١٢ سپتامبر مقاومت می‌کنیم و به پیروزی می‌رسیم. در چارچوب روح مقاومت مظلوم دوغان، چهار قهرمان و ١۴ ژوئیه که میراث جستجوگری ما در راه حقیقت و آزادیست، ما تا تحقق آزادی رهبری، آزادی کوردستان و دمکراتیک شدن ترکیه مقاومت می‌کنیم.

ما فراخوان کمیته زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک را مبنای عمل قرار می‌دهیم و ما زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک از امروز به اعتصاب غذا پایان می‌دهیم. ما زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک با شیوه‌های دیگر در کارزار آزادی جای می‌‌گیریم. ما همچون رفقایی که در زندان‌ها مقاومت کرده‌اند به شیوه‌ای نیرومندتر در خط رهبر آپو جای می‌گیریم و زندگی با رهبر آپو را هدف اصلی خویش قرار داده‌ایم."