پ‌ک‌ک: باید میراث مقاومت علی چیچک را به راهنمای مبارزات تبدیل کنیم!

کمیته جوانان پ‌ک‌ک گفت: "باید یاد و میراث مقاومت علی چیچک را که نمونه جوانی از روحیه آپویی و جوانان انقلابی کوردستان است درک کنیم و این میراث مقاومت را به راهنمای مبارزه تبدیل کنیم."

کمیته جوانان حزب کارگران کوردستان-پ‌ک‌ک گفت:" کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ در زندان آمد چهره واقعی خود را نشان داد و با اقدامات وحشیانه می‌خواست سیاست انکار و نابودی در کوردستان را به پیش ببرد. مقاومت ۱۴ ژوئیه در برابر مغز متفکر فاشیست نشان داد که اراده پولادین پ‌ک‌ک در هیچ شرایطی تسلیم نمی‌شود. مقاومت در ۱۴ ژوئیه به یکی از ارزش‌های مقدس انسانیت و امید برای بشریت تبدیل شد. این روحیه همچنان با پیشاهنگی گریلا؛ امید بشریت است. علی چیچک از مبارزان مقاومت ۱۴ ژوئیه در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲در شصت و هفتمین روز مقاومت شرافتمندانه‌اش به‌شهادت رسید. او با اراده خود، استقامت و مقاومتی بزرگ از خود نشان داد. ستاره سرخ جوانان، علی چیچک را در چهل و یکمین سالگرد شهادتش و در شخصیت مقاومتگران مقاومت ۱۴ ژوئیه ، از همه شهدای انقلاب با احترام و افتخار یاد می‌کنیم، عهد خود را برای ادامه میراث مقاومتی که برای ما بر جای گذاشته‌اند را تکرار می‌کنیم".

در بیانیه کمیته جوانان پ‌ک‌ک آمده است: "رفیق علی چیچک ابتدا با یکی از رهبران جنبش پ‌ک‌ک، رفیق کمال پیر ملاقات کرد. وی به‌وسیله کمال پیر در مبارزات شرکت کرد." در ادامه بیانیه آمده است: "او در فعالیت‌های بی‌وقفه علیه برده‌داری و ظلم بر مردم ما شرکت داشت. او شجاعانه در مبارزه با برده‌داری شرکت کرد، مبارزات خوبی انجام داد. علی چیچک با فعالیت‌های خود به یکی از تیزترین شمشیرهای انقلاب ما تبدیل شد. او نه تنها این کار را انجام داد، بلکه با پویایی جوانی برای آموزش و سازماندهی بسیج شد. برای روحیه انقلابی و اعتقاد مردم ما از ۷ تا ۷۰ ساله، به سمبل مبارزات تبدیل شد.

وقتی اسیر به دست دشمن افتاد، هرگز از مواضع انقلابی خود کوتاهی نکرد. او نه تنها در شکنجه‌گاه های ۱۲ سپتامبر که هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را تحمل کند، در مقابل دشمن ایستاد، بلکه سخنانی که هیچ‌کس جرأت گفتن آن را نداشت، در صورت دشمن زد و به واقعیت انقلاب آپویی تبدیل شد." من علی هستم، شما مرا خوب می‌شناسید. من اعتراف نمی‌کنم، شما نمی‌توانید من را مجبور به افشای هیچ رازی بکنید. شکنجه‌های شما فقط می‌تواند جانم را از من بگیرد. همه شما خود را امتحان کنید. حزب من مقاومت را به من آموخت. وظیفه من مقاومت است و وظیفه تو اعتراف‌گیری. بیایید شروع کنیم. ببینید دولت شما قوی‌تر است یا حزب من..." این درک سازمانی مانع از شکنجه بسیاری از مردم شد.  او فعالیت‌های بسیاری را که انجام نداده بود، بر عهده گرفت و به این ترتیب از شکنجه افراد زیادی جلوگیری کرد. او در کنار درک سازمانی خود نشان داد که چقدر مسئولیت‌پذیر است. این مسئولیت در طول زندگی او دیده می‌شد. چیزی که علی چیچک را به یک ستاره قرمز تبدیل کرد، مسئولیت و تعهد او به ارزش‌ها بود.

جمله "پ‌ک‌ک به ما مقاومت آموخت نه تسلیم شدن را" به راهنمای جوانان کوردستان تبدیل شد

تاریخ و واقعیت دولت استعمارگر و قاتل ترکیه ، ۱۲ سپتامبر است. این واقعیت هنوز در رژیم فاشیست حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی (آ ک پ - م ه پ) به وضوح قابل مشاهده است. با انواع روش‌های جنگ ویژه، کثیف و وحشیانه از سلاح‌های شیمیایی گرفته تا بمب‌های هسته‌ای حمله می‌کند. او با حزب دموکرات کوردستان خائن و نالایق، در تلاش است تا آنچه را که حکومت نظامی ۱۲ سپتامبر نتوانست به دست آورد، به‌انجام برساند. برهمین اساس به تمام ارزش‌های مقدس کوردستان، جامعه و طبیعت به شکلی بی‌پروا و وحشیانه حمله می‌کند. حکومت نظامی دیروز در ۱۲ سپتامبر در شکنجه‌گاهها نتوانست حقیقت علی چیچک را تسلیم کند و پس از ۸ سال در جزیر نیز نتوانست حقیقت سوزدار شرکر (هازن اینان) را که زنده زنده سوزانده شده بود، تسلیم کند.  امروز نیز با حملات وحشیانه خود علیه بشریت در آواشین، متینا و زاپ نمیتوانند حقیقت مقاومت را به تسلیم وادارند.

حقیقت کوردستان، زندگی و مبارزه را با میراث مقاومت رهبری آموخت و به این دوران رسید. جمله علی چیچک "پ‌ک‌ک به ما مقاومت را آموخت نه تسلیم شدن را" شعار جوانان انقلابی کوردستان شده است. مبارزات امروز هم همان طور که علی چیچک در جوانی شروع کرد و جوان ماند، به صورت فدایی ادامه دارد. امروز هم ادامه دارد. همانطور که جوانان آپویی دیروز مقاومت را اساس خود قرار دادند و ۱۲ سپتامبر را شکست دادند، امروز نیز با مقاومت، رژیم فاشیستی( آ ک پ - م ه پ) را شکست خواهند داد. البته برای غلبه بر آن، باید روحیه مقاومت ۱۴ ژوئیه و زندگی رفیق علی چیچک را برای خود اساس قرار دهیم . با این روحیه مقاومت، به هر قیمتی که باشد، همه تلاش‌های فاشیسم (آ ک پ-م ه پ) را شکست خواهیم داد. فاشیسم را فقط با مبارزه علی چیچک و نگرش مقاومت او می‌توان شکست داد. این واقعیت را نباید فراموش کرد.

روحیه مقاومت ۱۴ ژوئیه امروز با پیشاهنگی گریلا به پیروزی می رسد. جوانان میهن‌دوست و انقلابی کوردستان باید یاد و خاطره و میراث مقاومت علی چیچک را که الگوی روحیه آپویی برای جوانان انقلابی کوردستان است، درک کنند. ما باید این میراث مقاومت را به راهنمای مبارزه تبدیل کنیم.  با شجاعت، مقاومت و اقدام علی چیچک باید به مبارزات روی آوریم . دوستان و دشمنان بدانند که ما به عنوان پیروان علی چیچک، در خط جوانان فدایی آپویی، پیروز میدان خواهیم بود."