پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران: انقلاب شروع شده است!

در بیانیه پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران در خصوص اعتراضات ضدحکومتی آمده است:"خلق‌های ایران به پا خواسته‌اند که زندگی به سرقت رفته، سرزمین تاراج شده خود را توسط ساختار دولتی مرکزگرا، بازپس گیرند."

پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اعتراضات خلق‌های ایران می‌افزاید:"انقلاب شروع شده است و ما پیروز خواهیم شد."

متن بیانیه به شرح زیر است:

"قتل شهروندان، ظلم، بی عدالتی و گرسنگی، محصول نزدیک نیم قرن، حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.

تمام مصائب موجود تنها نتیجه عدم مدیریت و شکست برجام نیست؛ این نظام بر اساس ظلم و اعدام بنا شده است. سیستم مرکزگرای دولتی موجود، تمام پتانسیل حیات اجتماعی را با تمامیت‌خواهی حداکثری خود، مصرف کرده است. هزاران نفر از فرزندان خلق‌های ساکن ایران را اعدام کرده است. هنرمندان، متفکران، دگراندیشان و زنان آزادیخواه و فعالان سیاسی آنها را کشته و یا به سیاه چال فرستاده است. در حالی که فرزندان حاکمان جمهوری اسلامی در سایه رانت دولتی و تمامیت خواهی، در بهترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کرده و ثروت‌اندوزی کرده‌اند.

ساختار دولتی، هر آنچه را که مردم داشته‌اند، دزدیده است. مردم تنها برای گرسنگی به خیابانها نریخته‌اند، خلق‌های ایران به پا خواسته‌اند که زندگی به سرقت رفته، سرزمین تاراج شده خود را توسط ساختار دولتی مرکزگرا، بازپس گیرند. انقلاب کلید خورده است.

پلتفرم دمکراتیک ایران، به خشم، به مبارزات و قیام مردمی تمام خلق‌های ایران درود می‌فرستد. انقلاب شروع شده است و ما پیروز خواهیم شد.

زنده‌باد قیام بر حق خلق‌های ایران

زنده‌باد آزادی

پلتفرم دمکراتیک خلق‌های ایران"