پروفسور فلیپسون: ترکیه علیه خلق کورد از ترور دولتی استفاده می‌کند

پروفسور رابرت فلیپسون اعلام کرد، خشونتی که دولت ترکیه سال‌هاست در مقابل خلق کورد انجام می‌دهد، ترور دولتی است. وی گفت؛"تا زمانی که حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ در قدرت باشد، مذاکره با آن‌ها در روی میز مذاکره دشوار خواهد بود."

پروفسور دکتر رابرت فیلیپسون یکی از شرکت‌کنندگان در کمپین جمع‌آوری امضا علیه ممنوعیت‌های اعمال شده بر پ.ک.ک، استاد ارتباطات، جامعه و کارمند مدرسه آموزشی کپنهاگ است. پروفسور دکتر رابرت فیلیپسون در مورد عدم شفافیت مسئله تروریسم صحبت کرده و اعلام نمود:"این عدم شفافیت توسط دولت‌ها به شیوه‌ی نادرستی به‌ کار گرفته می‌شود."

پروفسور دکتر رابرت فیلیپسون به خبرگزاری فرات اعلام کرد:"مشخص نکردن و عدم شفافیت موضوع "ترور" سبب می‌شود، تا حکومت‌ها به خواست خود آن را بکار گیرند. هرچند خشونتی که سبب سقوط دولت‌ها شود، به‌عنوان تروریسم معرفی می‌شود، اما این شیوه سبب می‌شود که خشونت‌های دولت علیه شهروندان به‌عنوان ترور دولتی معرفی نگردد."

پروفسور دکتر فلیپسون خشونت‌هایی که سال‌های سال است توسط دولت ترکیه علیه خلق کورد انجام می‌شوند را به‌عنوان ترور دولتی معرفی کرده و متهم نمودن جنبش آزادی کوردها را به رفتارهای علیه کنگره ملی آفریقای جنوبی که علیه رژیم آپارتاید مبارزه می‌کرد، تشبیه نمود. وی گفت:"ماندلا به دلیل پشتیبانی از مقاومت مسلحانه توسط حکومت‌هایی که از سیستم نژادپرستی پشتیبانی می‌کردند، به‌عنوان تروریست معرفی می‌شد و به ترور متهم شده بود. اما همین‌که در آفریقای جنوبی سیستم حکومت و قدرت تضعیف شد، نیاز به مذاکره و گفتوگو پذیرفته شد. از آن زمان به بعد ماندلا و کنگره ملی آفریقای جنوبی به‌عنوان تروریست نگریسته نمی‌شدند."

وی همچنین اعلام کرد، باید دولت ترکیه را تحت فشار قرار داد تا مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی به میز گفتوگو روی آورد. او گفت:"تا زمانی‌که حکومت و قدرت آ.ک.پ و م.ه.پ افزایش یابد، انتظار نمی‌رود با پ.ک.ک بر سر میز گفتوگو بنشینند. به‌همین دلیل معرفی پ.ک.ک به‌عنوان یک سازمان غیر تروریستی لازم است. تا زمانیکه میان اتحادیه اروپا و ترکیه روابطی آشفته و غیرشفاف وجود داشته باشد، مذاکره و معرفی پ.ک.ک به‌عنوان یک سازمان غیر تروریستی دشوار است."