پیکر آیسل دوغان با مراسمی ویژه بسوی زادگاهش درسیم بدرقه شد

آیسل دوغان از زندان انقلابی کورد که روز ١١ می در پی ابتلا به سرطان در دوران حبس رژیم استعمارگر ترک به شهادت رسیده بود، امروز از شهر کلن آلمان بسوی زادگاهش درسیم بدرقه شد

آیسل دوغان، سیاستمدار کورد روز ١١ می به شهادت رسیده بود، پیکر شهید آیسل امروز طی مراسمی ویژه‌ای از کلن به سوی شهر درسیم، زادگاه وی رهسپار گردید.

در مراسمی که از سوی جنبش زنان کورد مقیم اروپا سازماندهی شده بود خانواده آیسل دوغان، دوستان وی و صدها تن از سیاستمداران، هنرمندان و نمایندگان سازمان‌های کوردی حضور بهم رساندند. تابوت آیسل دوغان با شعار «ژن، ژیان، آزادی» از سوی زنان به سالن محل برگزاری مراسم در کلن منتقل شد. پنار منصوراوغلو برادرزاده آیسل دوغان در سخنانی اظهار کرد که شهید آیسل وصیت کرده است که پیکرش در درسیم بخاک سپرده شود و افزود:"شهید آیسل گفت، من را نیز مانند هوالانم در کوهستان بدون کفن و دفن و بدون شستشو بخاک بسپارید. یک چارقد شروان‌های روژاوا و یک پیراهن سپید زنان ایزدی را بر تنم کنید."

'از میراث وی صیانت به عمل آوریم'

منصوراوغلو خاطرنشان کرد که آیسل دوغان با آلام قتل‌عام ١٩٣٨ درسیم بزرگ شد و تمامی زندگی خود را وقف مبارزه کرد. وی افزود:"ما منت کسی را نمی‌كشیم، ما زبان، فرهنگ و آیین خود را می‌خواهیم. خاله من این امانت‌ها را به من سپرده است. گفت،'از زبان، فرهنگ، میهن و جنبشتان صیانت کنید'. خاله من گفت،'آنهایی که به خلق کورد اذعان نمی‌کنند امیدوارم که عمر درازی داشته باشند تا به چشم خود ببیند که کوردها به کجا می‌رسند.' باور دارم که هر کس وی را شناخته باشد به عشق و صداقت وی ایمان داشته است. همیشه به مظلومان توجه می‌کرد. ما به عنوان خانواده وی اعلام می‌کنیم که از میراث وی صیانت به عمل می‌آوریم."

منصوراوغلو درخواست کرد؛'همه سر خود را بلند نگه دارند، کسی گریه نکند' و به آیسل دوغان گفت؛'ما تو را بسوی درسیم و مونزور بدرقه می‌کنیم. بگذار درسیم تو را در آغوش بگیرد و مونزور را بشوید. از میراث تو محافظت می‌کنیم، ما تو را فراموش نخواهیم کرد. راه تو را ادامه می‌دهیم، سفرت مبارکباد' و وی را بدرقه کرد.

'با لیاقت تمام از هویت خود محافظت نمود'

زوزان سرحد به نمایندگی از هوالان وی گفت:"هوال آیسل تمامی زندگی خود را صرف مبارزه نمود. می‌خواست به تمامی کوردهای هر چهاربخش کوردستان کمک کند. همیشه به ما می‌گفت که 'باید بیشتر تلاش کنیم، این کافی نیست. اگر دشمن در کوردستان به قتل‌عام دست می‌زند به دلیل ضعف ماست.' هوال آیسل زن بود، کورد بود، علوی بود و با لیاقت تمام از هویت خود محافظت نمود."

'معلم میلیون‌ها نفر بود'

زوزان سرحد با یادآوری این گفته آیسل دوغان که، 'هر چه باداباد، ما به پیروزی می‌رسیم، پس ما مبارزه و برخودان را گسترش دهیم' و افزود:"پایبندی و اصرار بر برخودان از وی میراثی برای ماست، امروز میلیون‌ها نفر دانش‌آموز تو هستند، میراث تو به آنها رسیده است. ما با تو پیمان می‌بندیم که مبارزه را شعله‌ور کنیم."

در پایان بدون وقفه شعارهای «شهید نامرن»، «ژن، ژیان، آزادی»، «بژی سروک آپو» سر داده شدند. پس از قرائت پیام حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) پیکر آیسل دوغان با هلهله زنان بسوی درسیم بدرقه شد.