قتل یک کورد از سوی نژادپرستان ترک در شهر قونیه

در بخش مرمره استان قونیه ترکیه گروهی از ترک‌های فاشیست به یک خانواده کورد حمله‌ور شدند و یک عضو این خانواده را به قتل رساندند.

به نقل از خبرگزاری مزوپوتامیا روز چهارشنبه (٢١ ژوئیه/ ٣٠ تیر) یک خانواده کورد اهل شهر آمَد در منطقه چارکلکو بخش مرمره استان قونیه هدف حمله ترک‌های فاشیست قرار گرفتند. گروهی مشتمل بر ۶٠ ترک نژادپرست به این خانواده کورد که از ٢٠ سال پیش در این منطقه ساکن شده‌اند حمله کردند و در نتیجه یک هموطن کورد به نام «حکیم دال»  (۴٣ ساله) از سوی مهاجمان به قتل رسید.

حمدی دال برادر حکیم دال در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که به دلیل کوردبودن مورد حمله واقع شده‌اند، ما را تحت فشار قرار داده‌اند که منازل خود را بفروشیم و از اینجا کوچ کنیم. از روستاهای اطراف هم ما را تهدید کرده‌اند که باید اینجا را ترک کنیم.

حمدی دال افزود: وقتی چوپان ما در حال چراندن دام‌هایمان بود صدای منازعه را شنیدیم. دیدیم که تقریبا ۶٠ نفر به ما حمله‌ور شده‌اند در حالیکه ما تنها ٣ نفر بودیم، در نتیجه حمله برادرم «حکیم دال» به قتل رسید.

محمد امین از شاهدان واقعه گفته است که گروه نژاپرست ترک، چند بار دیگر درصدد حمله به این خانواده‌ بوده‌اند و افزود؛ در گذشته سه بار دیگر درصدد حمله به این خانواده بوده‌اند.

روز ١٢ ژوئیه در محله باغچه‌شهیر بخش مرمره شهر قونیه، گروهی از ترک‌های فاشیست به یک خانواده کورد حمله کردند، گروه‌های فاشیست ترک گفته بودند؛'ما ترک‌های نژادپرست هرگز به شما اجازه نمی‌دهیم اینجا زندگی کنید' و به آنان حمله کرده بودند. در این حمله چهار زن و هفت مرد کورد به سختی مجروح شده بودند.