شکنجه زینب جلالیان با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی

بریوان آسلان نماینده کورد در پارلمان اتریش با هشتگ زینب جلالیان باید زنده بماند خواستار آزادی وی از زندان شد.

بریوان اصلان  در حساب توئیتریش ضمن بازنشر عکسی از زینب جلالیان نوشته  است که پانزده سال از زندگیش به سرقت رفته و بە همین اکتفا نکردە و هم اکنون او را از مراقبت‌های پزشکی نیز محروم کردەاند. بریوان آسلان اصالتا کورد و از نمایندگان پارلمان اتریش است. او زیر پستش با هشتگ زینب جلالیان باید زنده بماند، خواستار آزادی او شدە است.

این نماینده پارلمان اتریش سرگذشت زینب جلالیان را بازگو کرده که پس از دستگیری ماهها در سلول انفرادی مورد شكنجه بازجویان قرار گرفت و سرش را یکبار آنقدر به دیوار کوبیدند که جمجمه‌اش شکست. در پی خونریزی آنزمان، تاکنون چشمانش به درستی نمی‌بیند. او در این سال‌ها از حق درمان محروم بوده و حتی وقتی که مبتلا به کرونا شد وزارت اطلاعات اجازه نداد او را به بیمارستانی خارج از زندان ببرند.

بریوان آسلان به تنگی نفس زینب جلالیان و احتمال آسیب‌های دائمی به ریەی او اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند این بیماری‌ها بیشتر  در اثر تحمل شکنجه است. آسلان هشدار داده که زینب جلالیان در صورت عدم درمان، نه تنها بینایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است زندگی خود را نیز از دست بدهد. این نماینده پارلمان اتریش گفته کفالت زینب جلالیان را برعهده می‌گیرد زیرا او با وجود شکنجه و بدرفتاری، حتی در زندان هم از مبارزه برای کرامت انسانی دست برنداشته است.

او ادامە نوشتە است: من کفالت سیاسی زینب جلالیان را بر عهده می‌گیرم که متأسفانه به دلیل شکنجه از مراقبت پزشکی نیز محروم است. بریوان آسلان در این پیام در برابر همه زنان شجاع و نیروهای دموکراتیک که بهای سیاسی بسیار بالایی را برای ارزش‌های دموکراتیک می‌پردازند، سر تعظیم فرود می‌آورد.

زینب جلالیان پانزده سال پیش با حکم ظالمانەی حبس ابد روبرو شد و طی روزهای اخیر جمعیت حقوق بشر کوردستان از وخامت بیماری چشمانش خبر دادە و نوشتە است او در زندان یزد بسر می‌برد ممکن است بینایی خود را از دست بدهد. محرومیت از مراقبت‌های پزشکی یک وسیلەی شکنجه زینب جلالیان در این سال‌ها بوده است.