"شرط رهایی تمامی قشرهای تحت ستم افشای آلترناتیوهای دروغین حول گفتمانی دمکراتیک و انقلابی متحد است"

پلاتفرم دمکراتیک ایران در بیانیه‌ای آحاد جوامع تحت ستم در ایران را به همبستگی و پافشاری بر مطالبات دمکراتیک و برحق خود فراخواند و به اعتصاب کارگران و زحمت‌کشان در سراسر ایران درود فرستاد.

پلاتفرم دمکراتیک ایران در واکنش به گسترش و تداوم اعتصابات کارگری و خیزش مردم علیه سیاست‌های جامعه‌ستیز رژیم مرتجع جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای منتشر کرد. پلاتفرم در بیانیه خود نسبت به رویکرد طیف‌های شوونیست، راستگرا و قدرت‌طلب هشدار داده و اعلام می‌نماید:"در چنین شرایطی اپوزیسیون راست، مرکزگرا و شوونیست که در اصل نمایندگان نظام سرمایه/ مردسالار می‌باشند و به دنبال منافع خود و در دست گرفتن قدرت و ادامه سیاستهای تا کنونی حاکمیتها در ایران هستند، قصد دارند که به شیوه‌های گوناگون اعتراضات و اعتصابات را مصادره کرده و در این راستا از امکانات مادی و تبلیغاتی خود جهت به انحراف کشاندن مسیر واقعی این اعتصابات و اعتراضات استفاده نموده و برای سوار شدن بر موج مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها از هر گونه وارونه جلوه دادن واقعیتها دریغ نمی‌کنند."

متن کامل بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات رسیده است به شرح زیر می‌باشد؛

"رژیم مرتجع، سرمایه‌داری و مردسالار جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای تثبیت حکومت ننگینش، پیکان حملات و سرکوب وحشیانه خود را به سوی زنان، کارگران و ملت‌های تحت ستم نشانه گرفت، این حمله را با سرکوب و لشکرکشی به کوردستان، ترکمن صحرا و گنبد، تحمیل حجاب اجباری بر زنان و جلوگیری از تشکیل شوراهای مستقل کارگری و تشکیل نهادهای ضد کارگری خود تحت عنوان شوراها و انجمن‌های اسلامی شروع و تا به امروز ادامه داده است. ادامه سیاستهای ضد کارگری، زن‌ستیزی و اتنیک‌ستیزی رژیم، اعتراضات و مقاومت هر چند پراکنده اما همیشگی و مداوم این خیل تحت ستم، استثمار و سرکوب شده را به دنبال داشته است. رویکرد و اعمال سیاستهای نئولیبرالیستی توسط دولت‌های به اصطلاح اصلاح‌طلب و خصوصی‌سازی‌های پی در پی نیز وضعیت معیشتی همه آحاد جامعه را در ایران تحت تاثیر گذاشته و شرایط دشواری را بر زندگی توده‌ها تحمیل کرده است که بار سنگین پیامدهای اقتصاد سیاسی بر گرده کارگران و زحمتکشان افتاده است. لذا  علیه شرایط بی‌نهایت بد معیشتی و ادامه استثمار و سرکوب، از سوی رژیم، کارگران دست به اعتصاب زده‌اند، خلق‌ها به پا خاسته‌اند و جویبارهای خشم ایشان در حال پیوستن به هم و ایجاد موجهای پر قدرتی است که سیستم دولت/ملت چپاولگر، تبعیضگرا و ستمگر حاکم بر ایران را نشانه گرفته است.

در این راستا اعتصاب کارگران معترض به کمی دستمزد، شرایط بد محیط کار، عدم امینت شغلی، نداشتن مرخصی و سیاستهای ضد کارگری رژیم... از یک ماه گذشت! ده‌ها هزار کارگر پیمانی نفت در ۱۵ استان و ۱۱۴ مرکز پروژه‌ای به این اعتصابات پیوسته‌اند. به دنبال اعتصاب کارگران صنعت نفت، بسیاری از پروژه‌های مراکز نفتی در بیش از ۹۶ پالایشگاه و مرکز پتروشیمی و نیروگاه در ۱۹ شهر ایران، متوقف شده‌اند. کارگران با صدور بیانیه‌های متعدد مطالبات خود را چنین بیان کرده‌اند، افزایش دستمزد تا حد دوازده میلیون تومان و پرداخت دستمزدهای معوقه، خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی، بهبود وضعیت کمپ‌ها، ایجاد غذاخوریهای مناسب و بازگشت همه کارگران اخراجی به کار. شورای سازماندهی اعتصابات کارگری در بیانیه دهم خود ضمن اشاره به این که از چپاولگری پیمانکاران به ستوه آمده‌اند، عنوان داشته‌اند که حاضر به ادامه تحمل این برخود وحشیانه که تحمل بردگی واقعی است، نیستند. کارگران غیورانه اعلام کرده‌اند، تا زمانی که به مطالبات آنان پاسخ داده نشود اعتصاب خود را نخواهند شکست و با ترفند استخدام بیکاران نیز نمی‌توانند در عزم آنان به ادامه اعتصاب خلل ایجاد نمایند. ناگفته نماند که اعتصاب کارگران صنعت نفت مورد حمایت عمومی در داخل و خارج از ایران قرار گرفته است چرا که اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی در واقع فریاد همه آحاد جوامع سرکوب شده و تحت ستم در ایران علیه وضعیت موجود است.

خیزش خلق‌ها و اعتصاب کارگران نشان از بحران‌های متعدد و عمیقی دارد که رژیم در آنها گرفتار شده است و نه تنها توانایی بیرون آمدن از بحران‌ها را ندارد بلکه با هر دست و پا زدنی برای بقای بیشتر خود بحرانی دیگر را می‌آفریند و بیشتر به سوی غرق شدن در بحران‌های خود ساخته به پیش می‌رود، در چنین شرایطی اپوزیسیون راست، مرکزگرا و شوونیست که در اصل نمایندگان نظام سرمایه/ مردسالار می‌باشند و به دنبال منافع خود و در دست گرفتن قدرت و ادامه سیاستهای تا کنونی حاکمیتها در ایران هستند، قصد دارند که به شیوه‌های گوناگون اعتراضات و اعتصابات را مصادره کرده و در این راستا از امکانات مادی و تبلیغاتی خود جهت به انحراف کشاندن مسیر واقعی این اعتصابات و اعتراضات استفاده نموده و برای سوار شدن بر موج مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها از هر گونه وارونه جلوه دادن واقعیتها دریغ نمی‌کنند. باید به این موضوع اذعان داشت که این آلترناتیوهای دروغین جهت حفظ نظم موجود و همچنین نهادهای سرکوب رژیم با اضافه کردن یک پسوند ملی تقلا می‌کنند. در چنین شرایطی، شرط رهایی تمام قشرهای تحت ستم در ایران این است که ضمن افشای آلترناتیوهای دروغین، حول گفتمانی دمکراتیک و انقلابی متحد و متشکل شده و در جهت در هم شکستن این نظم تبعیضگرا و ضد بشری اقدام نمایند و از تکرار تاریخ و گوادالوپ‌سازی دیگری علیه مطالبات واقعی توده‌ها جلوگیری نمایند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران به کارگران اعتصاب کننده درود می‌فرستد و ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتصاب کارگران و مبارزات جنبش کارگری، جنبش زنان و خلق‌های تحت ستم، جوانان و اقلیتهای مذهبی در ایران ایشان را به  اتحاد فرا می‌خواند و این اتحاد را ضامن پیشروی و پیروزی مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی  می‌داند."