صلاح‌الدین دمیرتاش: انتخابات نزدیک است، هدف حکومت آزردن ماست

ریاست مشترک اسبق ه.د.پ با بیان اینکه به صورت غیرقانونی در زندان محبوس شده است می‌گوید:"انتخابات نزدیک است و می‌خواهند یک‌بار دیگر آزار دهند."

صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک اسبق حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در نشست پرونده کوبانی از راه سیستم ویدئویی در این جلسه دادگاه شرکت نمود. وی در رابطه با پرونده رخدادهای کوبانی گفت:"زمان بازداشت من به پایان رسیده ‌است. بیشترین زمان بازداشت در دادگاه جرایم  ۱۸ ماه است اما من هنوز در زندان هستم."

دمیرتاش اعلام کرد، پس ‌از ۲۰ ماه نگهداری وی در زندان به این مسئله اعتراض کرده ‌است اما پرونده را به پرونده 'عضویت در سازمان' تغییر داده‌اند. او همچنین به دروغ‌های برخی رسانه‌های حکومتی اشاره کرد و گفت:"از یک طرف گویا ما برای قندیل پول فرستاده‌ایم و از طرف دیگر گویا قندیل برای ما پول فرستاده ‌است و در این ‌رابطه بازجویی می‌شویم."

دمیرتاش علت این دروغ‌ها را آشکار کرده و گفت:"انتخابات نزدیک می‌شود و می‌خواهند یک‌ بار دیگر ما را آزرده خاطر کنند. آن‌ها با آگاهی تصویر من و باییک را در کنار هم قرار می‌دهند و نظراتی علیه من درست می‌کنند. آن‌ها می‌دانند این نوشته‌ها دروغ است، اما به‌حقیقت اهمیت نمی‌دهند. این حمله‌ها همراه با اقدامات ما برای انتخابات ادامه خواهد یافت."

از سال ۲۰۱۶ روئسای اسبق ه.د.پ و تعداد زیادی از مسئولین ه.د.پ به بهانه اعتراضات مردمی ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ علیه حملات داعش به کوبانی در زندان به گروگان گرفته شده‌اند.