وزیر امور اجتماعی ترکیه دروغ‌های رسمی اردوغان را برملا کرد

دریا یانک، وزیر امور اجتماعی رژیم اردوغان هدف واقعی ترکیه را بیان کرد

سخنان وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه که اخیرا در یک جمع اعتراف کرد کشورش با انگیزه‌های ضد کوردی از پناهجویان سوری میزبانی می‌کند، همچنان محل بحث در شبکەهای اجتماعی است. دریا یانِک به صراحت گفته بود که ما از روی مرحمت از این همه سوری میزبانی نمی‌کنیم و اهداف پشت پرده داریم.

او یک هم‌حزبی و یک وزیر اردوغان است که هر دو مانند هم می‌اندیشند با این تفاوت که دریا یانِک حداقل مانند اردوغان دروغ‌گو نیست و داستان‌سرایی نمی‌کند.

وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه اخیرا در یک محفل غیررسمی اعتراف کرد ترکیه از روی مرحمتش نبوده که آغوشش را بر این همه پناهجوی سوری باز کرد. او گفت ما برای جلوگیری از تأسیس حکومت کوردها در شمال سوریه تلاش می‌کنیم و نیروهای مسلح ترک و ارتش آزاد سوریه هر دو همین هدف را دنبال می‌کنند.

او در پاسخ به انتقاد اپوزیسیون ترکیه از سیاست‌مهاجرپذیری این کشور گفت احزاب مخالف مصرانه شکل‌گیری حکومت کورد در شمال سوریه را در نظر نمی‌گیرد و می‌گویند چرا از این همه سوری میزبانی می‌کنیم. بله ما نگهداری می‌کنیم اما این برنامه یک پشت پرده دارد و هدفش جلوگیری از تأسیس حکومت کوردها در شمال سوریه است که سرانجام منجر به تجزیه جنوب شرق ترکیه خواهد شد.

بیان هدف واقعی ترکیه از نگهداری پناهجویان و هجوم نظامی به شمال سوریه توسط دریا یانک، دروغ‌پردازی‌های رسمی اردوغان در مورد اهدافش از میزبانی پناهجویان را نمایان کرد.