وزیر ترکیه آنان را هدف گرفته و داگاه نیز زندانی‌شان می‌کند

از ۴ جوانی که در منطقه ریا آرموش دستگیر و توسط علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه هدف قرار گرفتند، ۳ نفر دستگیر شدند.

در ۸ سپتامبر، شیار اورهان، دلیل بوزکورت، سرهات آکداگ و باران تیبلیک در محلات بوستانچی و اسندره در منطقه ریا آرموش وان دستگیر شدند. از ۴ جوانی که به اتهام "عضویت در سازمان" بازداشت شده بودند، ۳ نفر زندانی شدند. باران تیبلیک پس از شهادت در دادستانی آزاد شد و شیار اورهان، دلیل بوزکورت و سرهات آکداگ نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

همچنین علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در مورد جوانانی که سه روز بود دستگیره شده بودند، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی گفته بود، "عضو سازمان تروریستی تفرقه‌افکن" بوده و آنها را مانند هدف نشان داده بود.