نیروهای مدافع خلق هویت سه گریلای شهید را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای خود را که در سپتامبر ٢٠٢١ در جریان بمباران منطقه متینا به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در اطلاعیه مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) آمده است:

"٢٧ سپتامبر ٢٠٢١/ ۵ مهر ١۴٠٠ در بمباران ارتش اشغالگر ترک رفقایمان به نام‌های سرحد، شرزان و گلهات که به تمامی وظایف انقلابی خویش در کارزار انقلابی جنگ خابور به نحو احسن عمل کرده بودند به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عبدالریم هشام

   کد سازمانی: سرحد روژاوا

   محل و سال تولد: حسکه

   نام مادر – نام پدر: الهام - هشام

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ سپتامبر ٢٠٢١ /  متینا

   نام و نام خانوادگی: احمد آکیول

   کد سازمانی: شرزان آیدن

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: عطیه - کاظم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ سپتامبر ٢٠٢١ / متینا

   نام و نام خانوادگی: أرجان یلدز

   کد سازمانی: گلهات گویی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: مشهوره - أمین

  تاریخ و محل شهادت: ٢٧ سپتامبر ٢٠٢١ / متینا

ه.پ.گ در ادامه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات هر سه گریلای متینا تجلیل به عمل آورده و در پایان افزوده است:

"رفقایمان سرحد، شرزان و گلهات با موضع خود پایبندی به مبارزه آزادی خلقمان را نشان دادند و با شیوه جنگ خود به ملیتان‌های آپویی نمونه مبدل شدند، مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی آنان و همچنین آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. پیمانی را که با شهدا بسته‌ایم صرف هر هزینه‌ای تجدید می‌کنیم و آرمان‌های آنان را برای تحقق آزادی محقق می‌نماییم."