اعلام هویت ۴ مبارز شهید تل تمر

ق.س.د در اطلاعیه‌ای هویت ۴ مبارز خود را که در حمله دولت اشغالگر ترک به تل تمر به شهادت رسیده بودند منتشر کرد

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای سوریه دمکراتیک(ق.س.د) در اطلاعیه‌ای اسامی ۴ مبارز خود را که در حمله رژیم اشغالگر ترک به ساختمان ارتباطان مجلس نظامی تل تمر به شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

در اطلاعیه ق.س.د آمده است:

"٢٨ مرداد/ ١٩ آگوست رأس ساعت ١٨ در نتیجه حمله دولت اشغالگر ترکیه، رفیق سوس بیرهات عضو شورای نظامی ی.پ.ژ و عضو شورای نظامی ق.س.د، عگید گرکه‌لگه از فرماندهان  شورای نظامی تل تمر، روبار حسکه و سیف‌الله احمد از اعضای شورای نظامی تل تمر به شهادت رسیدند.

رفیق سوسن اهل عفرین که در تمامی مراحل و کارزارهای مهم انقلابی روژاوای کوردستان و شمال و شرق سوریه جای گرفته است، به عنوان فرمانده ی.پ.ژ در مقابل تورر داعش و اشغالگری ترک در جبهه‌های مقدم جنگ جای گرفته است. رفیق عگید نیز در سال‌های نخستین انقلاب ما با فداکاری بزرگ به صفوف فدائیان پیوست و با رنجی بزرگ تلاش نمود تا به وظایف خود در قبال خلقمان عمل کند. رفقا روبار و سیف‌الله احمد نیز در سخت‌ترین دوره‌ها در جبهه‌های انقلابی بدون تردید مبارزه را به پیش برده‌اند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:


   کد سازمانی: سوسن محمد

   نام و نام خانوادگی: سوسن محمد

   نام مادر و پدر: زینب - حسن

  زمان و مکان شهادت: ١٩ آگوست ٢٠٢١ / تل تمر

 


   کد سازمانی: پیفان رمَدا

   نام و نام خانوادگی: عگید گرکه‌لگه

   نام مادر و پدر: فرجا - علی

  زمان و مکان شهادت: ١٩ آگوست ٢٠٢١ / تل تمر

 


   کد سازمانی: علی الخزره

   نام و نام خانوادگی: روبار حسکه

   نام مادر و پدر: نعیمه - نایف

  زمان و مکان شهادت: ١٩ آگوست ٢٠٢١ / تل تمر

 


   کد سازمانی: سیف‌الله احمد

   نام و نام خانوادگی: سیف‌الله احمد

   نام مادر و پدر: منیفه - نواف

  زمان و مکان شهادت: ١٩ آگوست ٢٠٢١ / تل تمر

 

ما در حضور رفقایمان، عضو شورای نظامی ی.پ.ژ و ق.س.د رفیق سوسن، رفیق عگید از فرماندهان شورای نظامی تل تمر، روبار حسکه و سیف‌الله احمد اعضای شورای نظامی تل تمر یاد و خاطره تمامی شهیدان انقلاب و قهرمانان را گرامی می‌داریم. به خانواده‌های گرامی آنان و خلقمان تسلیت می‌گوییم."