اولین کنگره سازمان آموزش و پرورش شمال- شرق سوریه

با شرکت صدها نفر از معلمین و اساتید دانشگاه اولین کنگره سازمان آموزش و پرورش شمال-شرق سوریه در شهر طبقا آغاز شد.

صدها تن از معلمین، اساتید دانشگاه‌ها، روئسای مشترک سازمان آموزش و پرورش مناطق مختلف شمال- شرق سوریه، روئسای مشترک کل سازمان آموزش و پرورش، روئسای مجالس خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و اعضا مجلس اداری سوریه دمکراتیک اولین کنگره این سازمان از ظهر امروز در شهر طبقا آغاز گردید.

کوثر دوکو و رجب المشرف، روئسای مشترک کل سازمان آموزش و پرورش ضمن خوشامدگویی به زبان‌های کوردی و عربی به شرکت کنندگان، برگزاری این کنگره را به تمامی حضار تبریک گفتند.

رجب المشرف به مقاومت شهیدان آزادی درود فرستاد و خاطرنشان کرد که اکنون طیف‌های مختلف شمال-شرق سوریه خواستار زندگی مشترک و آزاد در کنار هم هستند. المشرف افزود که سخت‌ترین شرایط و نبود امکانات لازم آغاز دوره‌های آموزشی با تکیه به فرصت‌های فراهم شده از سوی خودمدیریتی دمکراتیک نوید تازه‌ای را به ساکنان منطقه بخشیده است.

بحث و گفتگو در مورد وضعیت آموزش در منطقه و مسائل و مشکلات پیش‌ رو همچنان ادامه دارد.