عایشه افندی: بجز خود به هیچ نیروی دیگری اعتماد نمی‌کنیم

عایشه افندی خاطرنشان کرد که علیه تهدیدها و حملات، بجز نیروی خود به هیچ نیروی دیگری اعتماد نمی‌کنند و افزود:"برای محافظت از دستاوردها، برای رهایی عفرین، گری سپی و سریکانی باید اتحاد و انسجام خود را تقویت کنیم."

عایشه أفندی، ریاست مشترک مجلس خانواده شهیدان اقلیم فرات حملات اخیر رژیم ترک را در گفتگو با خبرگزاری فرات مورد ارزیابی قرار داد و گفت:"همچنانکه دیدیم در روزهای گذشته رژیم ترک این منطقه را آماج حملات هوایی قرار داد و در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان به شهادت رسیدند. با این حملات به جنگ روانی علیه خلقمان دامن می‌زنند و از سوی دیگر یکی از طرفین به دلیل وعده‌هایی که به مزدوران و رژیم‌های همدست خود داده است می‌خواهد از کوبانی انتقام بگیرد."

'هر قتل‌عام، خشم خلق را افزایش می‌دهد'

عاشیه افندی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه گفت:"به دلیل اینکه شاهد بحران داخلی اقتصادی ترکیه هستیم، بسیاری از دولت‌ها هم خواستار عدم مشارکت اردوغان در انتخابات آتی شده‌اند. او با سرنوشت صدام حسین روبرو شده است، همچنانکه صدام با اعمال ضدبشری خود و حمله به کوردها، او نیز با همان شیوه‌ کوردها را آماج حمله قرار داده است. هر قتل‌عامی که از سوی رژیم ترک انجام می‌شود بر خشم و کینه خلق‌ها علیه این رژیم می‌افزاید."

'ما از مرگ زندگی آفریدیم'

عایشه افندی ضمن ابراز همدردی با خانواده گُلو گفت:"خانواده گُلو ده‌ها شهید را به انقلاب بخشیده‌اند و باز بر موضع خود پافشاری کرده و می‌گویند که ما پشیمان نیستیم. به همین دلیل از خانواده انتقام گرفتند. زیرا ما از مرگ زندگی آفریدیم، تنها خلقمان از ما حمایت کردند. انقلاب زن به جهانیان شناخته شد، اما باید بر این موضع پافشاری بیشتری کنیم."

'خلقمان لازم است که برای هر رویدادی آماده باشد'

عایشه افندی از خلق کورد در خارج از میهن دعوت به عمل آورده و گفت:"لازم است آنها در مقابل سازمان‌های مربوطه اروپایی آکسیون‌های خود را افزایش دهند" و افزود:"خلقمان به آزادی دست یافته است، به همین دلیل خلقمان باید برای هر رخدادی آماده باشد. به همین دلیل در چنین شرایطی لازم است که مبارزان در سنگرهای مقدم جای گیرند، در سنگر دوم باید خلق تکیه‌گاه فرزندان خود باشند. خلقمان با نسل‌کشی‌های بزرگی روبرو شده است و در این رابطه دارای تجربه است؛ آشکار است که تاریخی به نگارش درآمده است."

'قول می‌دهند عمل نمی‌کنند'

عایشه افندی ریاست مشترک مجلس خانواده شهیدان اقلیم فرات گفت که آمریکا و روسیه در حملات به مناطق شمالو شرق سوریه اطلاع دارند و افزود:"به همین دلیل شاهد حملاتی هستیم که در لوای پرچم ترکیه صورت می‌گیرند. رژیم ترک هر روز حمله‌ور می‌شود؛ برای متوقف کردن این حملات، خانواده شهیدان بارها به پایگاه‌های روس‌ها در مرز مراجعه کرده‌اند، اما روسها همیشه وعده می‌دهند که از خلق محافظت کنند. اما تاکنون هیچ دفاعی را از سوی آنان شاهد نبوده‌ایم."

'بجز نیروی خود به هیچ نیروهای دیگری اعتماد نداریم'

عایشه افندی در پایان سخنان خود خلق را خطاب قرار داده و گفت:"بجز نیروی خود به هیچ نیروی دیگری اعتماد نکنند، زیرا صد سال است هیچ نیرویی از خلق کورد حمایت نکرده است. خلقمان از مرگ زندگی خود را آفریده است. از اینرو به خلق کورد حمله‌ور می‌شوند. همه نیک بدانند که خلقمان با این حملات از میان نخواهد رفت. امروز خلقمان دیگر همان خلق گذشته نیست، بلکه خلقی آموزش دیده است و با فلسفه رهبر آپو آشنا شده، هزاران شهید در این راه تقدیم کرده است. خلقمان برای محافظت از دستاوردهای خود و برای رهایی عفرین، گری سپی و سریکانی باید اتحاد و انسجام خود را مستحکم کنند."