“با فرهنگ خود آزادی فیزیکی رهبر آپو را محقق می‌کنیم”

با شعار “از طریق فرهنگ خود آزادی فیزیکی رهبر آپو را تامین خواهیم کرد” جنبش فرهنگی و هنری باقی خدو‌ و هلال طلایی، در رابطه با زن و فرهنگ و رهبری سمیناری برگزار کرد.

ابتدا فاطمه خلیل به نمایندگی از هلال طلایی، گفت: “رهبر آپو می‌گوید ‘رابطه با زنان مانند یک آلت موسیقی است که صدای زنان از طریق آن شناخته می‌شود’. مادران در طول تاریخ از هر نظر فرهنگ‌ و نام خود را حفظ کرده‌اند. رهبر آپو می‌گوید، زنی که دنباله روی حقیقت است، به آن زن درود می‌فرستم. زن برای آزادی و برابری بدون وقفه مبارزه کرده است”.

همچنین فاطمه گفت: “باید ما در شخصیت عائشه‌شان، مریم خان، مزگین و دلیله، با صدای خود از فرهنگمان حفاظت نماییم. هنر خود انقلابی است، باید از طریق هنر بجنگیم. آن‌هایی می‌جنگند آزادی بدست می‌آورند، زیبا می‌شوند، آن‌هایی که زیبا می‌شوند، محبوب می‌شوند. دشمن می‌خواهد‌ فرهنگ کورد را پاک کند، در طول تاریخ، مادران با لالایی خود این فرهنگ را حفظ کرده‌اند”.

در این سمینار درباره‌ی زن و فرهنگ و رهبری گفتگوی زیادی صورت گرفت. از مقاومت و آزادی زن در طول تاریخ سخن گفته شد.

ریاست مشترک شورای مالی منطقه‌ی فرات، فیراز برکل، در رابطه با اخلاق و زیبایی شناسی پرداخت و گفت: “اخلاق در انسان وجود دارد و از طریق وجدان شکل می‌گیرد، اخلاق خود یک زبان است و مردم از طریق اخلاق شناخته می‌شوند. این زیبایی روح است. رهبر آپو می‌گوید، اخلاق نیز نوعی سیاست است، بدون اخلاق چگونه جامعه ایجاد می‌شود؟ جامعه بدون اخلاق ممکن نیست، از این رو اخلاق زیبایی جامعه است. زیبایی پوشیدن لباس زیبا نیست، زیبایی واقعی زیبایی مغز است”.

این سمینار با گفتگو درباره‌ی‌ اخلاق و زیبایی شناسی به پایان رسید.