برپایی جشن رستاخیز ملی ١۵ آگوست در کوبانی، منبج، طبقا و شهبا

در گرامیداشت ٣٨مین سالگرد گام تاریخی ١۵ آگوست مراسم‌هایی در شهرهای کوبانی، منبج، طبقا و شهبا برگزار شد.

٣٨مین سالگرد جشن رستاخیز ملی ١۵ آگوست در شهرهای کوبانی، منبج، طبقا و شهبا با حضور هزاران نفر از شهروندان، نمایندگان احزاب سیاسی، جوانان، زنان، سازمان‌ها و نهادها، خانواده شهدا، شخصیت‌های منطقه و گروه‌های هنری برگزار شد. شرکت کنندگان بر لزوم مبارزه با اشغالگری رژیم ترک و مزدورانش تأکید کردند و خواستار صیانت از دستاوردهای شهدا شدند.

شرکت کنندگان اعلام کردند که تا آزادی رهبر آپو به مبارزه ادامه می‌دهند، امروز روزی تاریخیست و در سایه رنج‌های رهبری و همرزمانش این روز محقق شده است.

حاضران به مقاومت گریلا درود فرستادند و حمایت خود را از برخودان گریلاهای کوردستان اعلام نمودند.

شرکت کنندگان با دردست گرفتن تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، پرچم‌های پ.ک.ک، ی.پ.گ، ی.پ.ژ، جوانان انقلابی سوریه شعارهایی را در صیانت از انقلاب روژاوا و شمال و شرق سوریه سر دادند.

در این مراسم‌های مستند‌هایی در مورد ١۵ آگوست به نمایش درامد و پس ازآن گروه‌های هنری به اجرای ترانه و شهروندان به رقص و پایکوبی پرداختند.