بریوان اسماعیل: در مقابل طرح‌های کشتار خلق کورد، لازم است کورد متحد شود

بریوان اسماعیل ریاست مشترک مجلس حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات اعلام نمود که دولت ترک حملات خود را در درجه نخست با هدف کشتار کورد و از میان برداشتن پروژه ملت دمکراتیک طراحی کرده است. به همین دلیل لازم است که در مقابل اشغالگری مبارزه بیش از پیش تقویت شود

دولت اشغالگر ترک حملات خود را علیه تمام مناطق کوردستان ادامه می‌دهد. هدف دولت اشغالگر ترک از این حملات کشتار خلق کورد و از میان برداشتن پروژه ملت دمکراتیک است. در رابطه با این موضوع بریوان اسماعیل ریاست مشترک مجلس حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات اعلام نمود که دولت اشغالگر ترک به منظور نابودی خلق کورد و از میان برداشتن پروژه ملت دمکراتیک به مناطق شمال-شرق سوریه حمله می‌کند.

بریوان اسماعیل ریاست مشترک مجلس حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات در رابطه با سیاستهای دولت ترک علیه سیاستمداران کورد اظهار داشت: دولت ترک با دست زدن به این حملات تلاش می‌کند تا در بعد سیاسی در باکور کوردستان و ترکیه، خلق کورد را نابود کرده و با حملات خود به مناطق حفاظتی میدیا در باشور کوردستان، جنبش آزادی کوردستان را از میان بردارد.

بریوان اسماعیل در رابطه با حملات مداوم ارتش ترک به مناطق شمال-شرق سوریه هم اعلام کرد که دولت ترک با تداوم این حملات تلاش می‌کند تا فتنه‌انگیزی در این مناطق را آغاز کرده و در میان ساکنان منطقه دست به ایجاد رعب و وحشت زده و زمینه مناسب را برای اشغالگری مناطق دیگر سوریه مهیا کند.

بریوان اسماعیل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هدف اصلی دولت ترک از این تلاش‌ها، نابودی پروژه ملت دمکراتیکی است که خودمدیریتی شمال-شرق سوریه آن را اعلام کرده و با این حملات می‌خواهد که مانع از همبستگی میان خلق‌ها شود. وی در ادامه افزود: دولت ترک نه تنها درصدد فتنه‌انگیزی در میان عناصر تشکیل دهنده و ساکنان شمال-شرق سوریه است، بلکه همزمان تلاش می‌کند تا در میان کوردها نیز دست به فتنه‌انگیزی بزند و این مسئله نیز در حمله به گریلاهای کورد مشخص می‌شود، زیرا دولت ترک نیروهای پارت دمکرات کوردستان را به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می‌دهد تا در راستای اهداف این دولت گام بردارند. از طرف دیگر دولت ترک به ویژه زنان را مورد هدف قرار می‌دهد، زیرا زنان در انقلاب روژآوا در تمام عرصه‌های دستاوردهای زیادی را کسب کرده‌اند و دولت ترک با این حملات تلاش می‌کند تا اراده آنها را در هم بشکند. دولت ترک همزمان با اعلام جنگ به زنان، جنگ ویژه‌ای را هم علیه جوانان در منطقه براه انداخته است تا آنها را از مسیر انقلاب دور کند.

بریوان اسماعیل ریاست مشترک مجلس حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات در خاتمه اظهارات خود از تمام ساکنان و مولفه‌های هویتی در شمال-شرق سوریه درخواست نمود که در مقابل فتنه‌انگیزی‌های دولت اشغالگر ترک ایستادگی و مقابله کنند. همچنین از خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان درخواست نمود که مبارزه بزرگ را آغاز کرده و در مقابل حملات اشغالگرانه متحد شوند.