بیلان ٨ ماه حملات ترکیه به روژاوای کوردستان؛ ٣٧۶١ حمله، د‌ه‌ها شهید، صدها زخمی

ترکیه از آغاز سال ٢٠٢٢ در حملات به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه ٣٣ نفر را به قتل رسانده است و صدها تن در این حملات زخمی شده‌اند.

رژیم اشغالگر ترکیه پس از نابودی داعش توسط مبارزان شمال و شرق سوریه این منطقه را هدف حملات گسترده قرار داد. دولت ترک از آغاز سال ٢٠٢٠ در سایه سکوت نیروهای بین‌المللی بر دامنه حملات خود افزوده است. نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضدداعش در عمل به بزرگترین دولت حامی داعش یعنی ترکیه در حمله به شمال و شرق سوریه کمک کرده‌اند. تنها در ٢ ماه و نیم اخیر ترکیه در مقابل دیدگان نیروهای ائتلاف ١۴٢٠ بار به شمال و شرق سوریه حمله کرده است و در این حملات ٢٣ تن جانباختند و ۵٧ تن دیگر زخمی شده‌اند.

علی‌رغم آنکه مبارزان شمال و شرق سوریه و مردم آن با نابودی سازمان تبهکار داعش بزرگترین خدمت را به جامعه بشری نمودند، اما نیروهای بین‌المللی با حمایت از اردوغان، پدر معنوی داعش عملا به آنکارا در احیای داعش کمک می‌كنند. تنها در ٨ ماه گذشته ارتش ترکیه متشکل از بازماندگان داعش، النصره و گروهک‌های تبهکار دیگر ٣ هزار و ٧۶٣ بار به شمال و شرق سوریه حمله کرده‌اند. در این حملات ٢۵ غیرنظامی به شهادت رسیده‌اند.

بیلان حملات رژیم تروریست ترکیه به شمال و شرق سوریه از آغاز سال ٢٠٢٢:

ژانویه ٢٠٢٢: ٣٨٧ حمله، ٢۵ زخمی

حملات پهپادی ۴ مورد، خمپاره ٧٧ مورد، توپخانه ١٢۴ مورد. تانک ٢ مورد، راکتی ۵ مورد، کاتیوشا ١ مورد، بمب‌انداز ١٨ مورد، موشکی ١ مورد، سوءقصد ٣ مورد، آرپی‌جی ۵ مورد، انفجاری ١ مورد، بمب صوتی ١ مورد. همچنین ٢٠ مورد گلوله‌باران، ١٢ مورد حمله تهاجمی و ١ مورد حمله مخفیانه.

فوریه ٢٠٢٢: ۴٣٢ حمله، ٢ شهید و ١۶ زخمی

حملات پهپادی ١٢ مورد، خمپاره ۶٧ مورد، توپخانه ١۵٣ مورد، راکتی ٢ مورد، کاتیوشا ٣ مورد، بمب‌انداز ٢۵ مورد، تیربار ١۴۶ مورد، جی‌پی‌اس ٩ مورد، سوءقصد ٣ مورد، انفجاری ١ مورد.

مارس ٢٠٢٢: ٢٨٨ حمله، ١٠ زخمی

حملات پهپادی ٣ مورد، خمپاره ٣۴ مورد، توپ ٢٨ مورد، تانک ٢ مورد، موشکی ٣ مورد، بمب جاسازی شده ٢٣ مورد، دوشکا ١۵۴ مورد، سوءقصد ١٣ مورد، بی‌کی‌سی ٢٣ مورد، انفجاری ٢ مورد. همچنین ٢ مورد گلوله‌باران و ١ مورد حمله مخفیانه.

آوریل ٢٠٢٢: ۵٢٩ حمله، ۴ شهید و ٩ زخمی

حملات پهپادی ١٢ مورد، خمپاره ٧٣ مورد، کاتیوشا ٢٣۴ مورد، تانک ۴١ مورد، توپ ١٨ مورد، دوشکا ١٠٣ مورد، سوءقصد ١٧ مورد، بی‌کی‌سی ٢۶ مورد، انفجاری ٣ مورد. همچنین ٣ مورد گلوله‌باران، یک مورد کمین‌گذاری و ٣ مورد حمله مخفیانه.

می ٢٠٢٢: ٧١١ حمله، ٢ شهید و ٧ زخمی

حملات پهپادی ۶ مورد، خمپاره ١٣١، کاتیوشا ٣٣ مورد، تانک ١٩ مورد، موشک ۶ مورد، توپ ٣٣ مورد، دوشکا ١۴٨ مورد، سوءقصد ١٢ مورد، بی‌کی‌سی ١٧ مورد، انفجاری ٢ مورد، حملات دیگر ٣ مورد.

ژوئن ٢٠٢٢: ۴۵١ حمله، ٣ شهید و ١٢ زخمی

حملات پهپادی ١٠ مورد، خمپاره ٧۴ مورد، کاتیوشا ١۵٠ مورد، تانک ١٠ مورد، موشک ١۴ مورد، توپ ٣٣ مورد، دوشکا ١١٧ مورد، سوءقصد ١٨ مورد، بی‌کی‌سی ١ مورد، حملات دیگر ١۴ مورد. همچنین ۴٣ بار حمله هوایی با هواپیماهای جنگنده.

جولای ٢٠٢٢: ٣۶٣ حمله، ٧ شهید و ٢۵ زخمی

حملات پهپادی ١٨ مورد، خمپاره ٧٣ مورد، کاتیوشا ١٢٠ مورد، موشک ۴ مورد، توپ ٣۶ مورد، دوشکا ۴٣ مورد، سوءقصد ٢١ مورد، بی‌کی‌سی ٧ مورد، انفجاری ١ مورد، حملات دیگر ١٣ مورد. همچنین ١٣ مورد حمله هوایی با هواپیماهای جنگنده.

آگوست ٢٠٢٢: حداقل ۶٠٠ حمله، ١۵ شهید و ٢۵ زخمی

رژیم اشغالگر ترکیه در ١٠ روز نخست ماه آگوست حداقل ۶٠٠ بار به مناطق شمال و شرق سوریه حمله کرده است. طی ١٠ روز ١۵ نفر به شهادت رسیده‌اند و ٢۵ نفر زخمی شده‌اند.