در دیرک حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا روژاوای کوردستان محکوم شد

اعضای جنبش جوانان انقلابی و اتحاد زنان جوان در شهرک دیرک با برگزاری راهپیمایی حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا را محکوم کردند.

شب گذشته با هدف محکوم نمودن همکاری‌های پ.د.ک با دولت ترکیه و حملات به مناطق گریلا در مناطق حفاظت شده میدیا، ده‌ها عضو جنبش جوانان انقلابی سوریه و اتحادیه زنان جوان راهپیمایی انجام دادند.

راهپیمایی از مقابل مرکز جوانان شهید باور در دیرک آغاز شد و با عبور از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، جوانان همراه با راهپیمایی شعارهایی در محکوم نمودن پ.د.ک سر دادند و به مقاومت نیروهای گریلا درود فرستادند.

اورهان حسن عضو جنبش جوانان انقلابی سخنرانی کرده و گفت؛"ما سطح مبارزات را تا پایان دادن به حصر و آزادی فیزیکی رهبری ادامه خواهیم داد." همچنین تاکید کرد، خیانت پ.د.ک که هفت نیروی گریلا را شهید کرد را محکوم می‌نماییم.

این عضو جوانان انقلابی از جوانان هر چهار بخش کوردستان درخواست نمود، علیه فاشیسم ترکیه و خیانت، به مبارزات آزادیخواهانه بپیوندند.

راهپیمایی جوانان در دیرک با شعار «بژی برخودان» گریلا پایان یافت.