در هشتمین روز، عملیات بروسک جزیره در هول و اردوگاه هول ادامه دارد

نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که ۲ تبهکار را در شرق حسکە دستگیر کردند. نیروهای امنیتی شرکت کننده در عملیات بروسک جزیره ۸ تبهکار را در اردوگاه هول دستگیر کردند.

مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات نیروهای سوریه دموکراتیک در خصوص اجرای عملیات بروسک جزیره بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه آمده است: در هشتمین روز، نیروهای مشترک شرکت کننده در عملیات  بروسک جزیره عملیات هجومی و جستجوی خود را بر روی هسته های گروه تروریستی داعش افزایش دادند و ساختار سازمانی و هسته های مخفی آن را منهدم کردند. پس از تیل حمص، تیل بیرک و هول، نیروها از صبح امروز به جستجوی تبهکاران در روستاهای باکور روژهلات هول و حومه روژهلات حسکە در اطراف کوه کوکب پرداختند. زیرا در گذشته هسته های تروریستی که مرتکب جنایت علیه مردم شده اند در این ناحیە حرکت می کردند. همچنین نیروهای امنیت داخلی شرکت کننده در این عملیات پس از دریافت اطلاعات به مخفیگاه اعضای سازمان تروریستی در اردوگاه هول یورش بردند. در نتیجه، نیروها ٨ نفر از اعضای  تبهکاررا که برای هستەهای های مخفی در اردوگاه کار می کردند، دستگیر کردند

نیروهای ائتلاف در ۲۳ روستا و شهرک در روژهلات حسکە و همچنین محل هایی کە تبهکاران در گذشته سعی در تهدید ساکنان و برهم زدن امنیت داشتند، عملیات جست و جو را انجام دادند و ۲ نفر را که در اقدامات جنایتکارانە مشارکت داشتند دستگیر کردند. علاوه بر این، نیروها سلاح ها و یونیفرم های نظامی، اسناد جعلی را که هسته های تروریستی برای ناشناس ساختن هویت خود و مخفی ماندن از چشم نیروهای امنیتی استفاده می کردند، به دست آوردند. نیروهای ما آمادگی خود را در مقابله با شرایط امنیتی به اثبات رسانده و بسیاری از حملات تروریستی احتمالی را شکست داده اند و به عملیات خود برای حفاظت از مردم باکور و روژهلات سوریه، تضمین امنیت و ثبات در برابر همه موانع ادامه خواهند داد.