در حسکه فراخوانی برای آزادی عفرین برگزار شد

در حسکه هزاران نفر ژینوساید جندریس را محکوم کردند و خواهان آزادی عفرین شدند.

تبهکاران احرار الشرقیە وابستە بە دولت اشغال‌گر ترکیه در شب نوروز برضد شهروندان کورد در منطقه‌ی جندریس ژینوساید کردند و براثر آن ۴ شهروند غیرنظامی به شهادت رسیدند.

در واکنش به این ژینوساید، خلق‌های شمال و شرق سوریه در مناطق مختلف دست به تظاهرات زدند و با فعالیت‌های مختلف این قتل‌عام را محکوم کردند و حمایت خود را از مردم عفرین اعلام نمودند.

صدها تن از ساکنان حسکه مقابل پارک "سَروک"‌ تجمع کردند و با شعار "با روحیه مقاومت عفرین، اشغالگران را نابود می‌کنیم و عفرین را آزاد خواهیم کرد" به سمت میدان جودی راهپیمایی کردند.

تظاهرکنندگان پرچم‌های کنگره استار، تصاویر رهبر کورد عبدالله اوجالان، شهدای ژینوساید جندریس را به اهتزاز درآوردند و خواهان اخراج تبهکاران و اشغال‌گران از شهرها و مناطق اشغالی سوریه شدند.

سپس عبدالغنی اوسو، یکی از اعضای شورای عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) سخن‌رانی کرد و اعلام نمود که ترکیه از ابتدای نابسامانی‌های سوریه سعی کرده مناطق شمال و شرق سوریه را به طرق مختلف اشغال کند.

اوسو از خلق شمال و شرق سوریه خواست تا در برابر جنایات دولت اشغال‌گر ترکیه متحد شوند و گفت: سازمان‌های بشردوستانه و طرف‌های ذیربط باید وارد عمل شوند و تبهکاران را از مناطق اشغالی خارج کرده و این مناطق را به ساکنان اصلی آن بازگردانند.

در پایان این فعالیت، شرکت‌کنندگان به مقاومت جندریس و عفرین درود ‌فرستادند و اشغال‌گری ترکیه و ‌تبهکاران وابسته به آن را محکوم ‌کردند.