در منبج انزوا و حملات شیمیایی دولت ترکیه محکوم شد

جنبش جوانان انقلابی منبج برای محکوم کردن حملات شیمیایی دولت ترکیه یک راهپیمایی توأم با بلندکردن مشعل را انجام دادند.

اعضای جنبش جوانان انقلابی و اتحادیه زنان جوان در منبج در اعتراض بە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد راهپیمایی را انجام دادند. این راهپیمایی از چهارراه میزان در مرکز شهر شروع شد. دراین راهپیمایی عکسهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد بەهمراه پلاکاردهایی با مضمون "زمان آزادی رهبر آپوست" و "به نبرد آزادی بپیوندید" برافراشته شد.

در مقابل ساختمان مرکز جوانان منبج، صالح جفال عضو جوانان انقلابی منبج سخنرانی کرد و گفت: " همەی توطئەها علیه نیروهای گریلا ازجمله حمله با سلاح شیمیایی را محکوم می کنیم."

جفال از همەی خلقهای آزاده خواست تا در برابر توطئه علیه رهبر اوجالان و بکاربردن سلاح شیمیایی بایستند.

صالح جفال در پایان گفت: "به رهبر اوجالان قول می دهیم که مبارزاتمان را تا نجات خلقهای تحت ستم و شکستن دیوارهای امرالی ادامه می دهیم و رهرو شهدای گرانقدرمان هستیم."

راهپیمایی با گفتن شعار "زنده باد مقاومت رهبر اوجالان"، "زنده باد مقاومت گریلا" و "زنده باد پیکار خلقهای آزاده" به پایان رسید.