دومین روز عملیات انسانی و امنیتی در خطرناکترین اردوگاه جهان؛ دستگیری ٢٧ تبهکار داعش

عملیات تجسسی نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه در اردوغان الهول، محل نگهداری ده‌ها هزار عنصر داعش و خانواده‌های آنان در دومین روز ادامه دارد.

نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه با پشتیبانی نیروهای سوریه دمکراتیک، یگان‌های مدافع خلق و نیروهای مدافع زنان عملیات انسانی و امنیتی را در الهول، خطرناکترین اردوگاه جهان ادامه می‌دهند.

در این عملیات هسته‌های مخفی داعش در کمپ هدف قرار گرفتند. هستەهای مخفی داعش بویژه در اردوگاه الهول که در حوالی حسکه روژاوا واقع شده است، نه تنها کارهای تبلیغاتی و عضوگیری می‌کنند بلکه در حملاتی خونین، دستکم ۴۴ نفر را در این کمپ کشته‌اند که ١۴ زن و دو کودک در میان قربانیان هستند. عناصر داعش همچنین تونلی برای فرار حفر کرده بودند که نقشه آنها لو رفت.

در اولین روز این عملیات تجسسی محل پناهندگان عراقی مورد تفحص گرفت.  

در دومین روز عملیات اعلام شد که در بخش اول پناهندگان عراقی ٢٧ تبهکار داعش دستگیر شده‌اند.

در همین محل ۴ تونل تبهکاران که برای مخفی شدن حفر کرده بودند شناسایی گردیدند و توسط نیروهای امنیتی شمال و شرق سوریه تخریب شدند.

در کمپ الهول ۵۴ هزار و ٣٩٠ هزار پناهنده و آواره زندگی می‌کنند. ٢٧ هزار و ٨١۶ عراقی، ١٨ هزار و ۴٨٣ سوری و ٨ هزار و ٩١١ عضو خانواده‌های تبهکاران داعش نگهداری می‌شوند.