دیدار یک هیات دانمارکی با مسئولان خودمدیریتی شمال-شرق سوریه

هیاتی دانمارکی با مسئولان اداره روابطه خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه دیدار کرد. هر دو طرف موضوعات مربوط به اهمیت حضور خودمدیریتی دمکراتیک در فعالیت‌های سیاسی سوریه و جنگ آب را که از سوی دولت ترک بر ساکنان منطقه تحمیل شده است مورد بررسی قرار دادند.

طبق اظهارات وبسایت رسمی اداره امور خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، هیاتی به ریاست مسئول پرونده سوریه از وزارت امور خارجه دانمارک، کریستوفر ویویک و مشاور ارشد روابط در امور انسانی وزار خارجه، ویلیام پوی پدرسن با مسئولان اداره امور خارجی شمال-شرق سوریه دیدار کردند.

این هیات از سوی اداره امور خارجی شمال-شرق سوریه، عبدالکریم عمر و دانیا رمضان، هر دو معاون مشترک این اداره و اعضای هیات مدیره اداره مورد استقبال قرار گرفتند.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وبسایت اداره امور خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، طرفین در خصوص وضعیت سوریه، مناطق خودمدیریتی، تحولات و پیشرفتهای منطقه، پروژه خودمدیریتی در مناطق شمال شرق سوریه با هم گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین در خصوص مسائل دیگری از جمله لزوم مشارکت خودمدیریتی در فرایند مشارکت سیاسی، حل بحران سوریه براساس تصمیمات بین‌المللی و سازمان ملل متحد، موانع امنیتی و اقتصادی در مقابل خودمدیریتی یحث و گفتگو کردند.

در این دیدار ریاست مشترک اداره امور خارجی شمال-شرق سوریه، عبدالکریم عمر اظهار داشت: دولت ترک جرایم ضد بشری علیه ساکنان منطقه شمال-شرق سوریه و قطع آب ایستگاه پمپاژ آب الوک را ادامه می دهد، این مسئله بر زندگی بیش از یک میلیون نفر از ساکنان منطق حسکه تاثیر گذاشته است. از طرف دیگر با کاهش دبی آب فرات، آن را به عنوان ابزاری علیه ساکنان بکار می‌گیرد.

عبدالکریم عمر در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر اهداف دولت ترک از حملات و تهدیدها اظهار داشت: هدف از این تهدیدها و حملات از میان بردن امنیت و آرامش منطقه‌ای و همچنین احیای داعش، تحقق اهداف و پروژهای آن و تغییر دموگرافی مناطق اشغال شده بوده است.

در این دیدار طرفین در خصوص وضعیت انسانی در کمپ‌ها و آوارگی شمار فراوانی از ساکنان منطقه، خصوصا بعد از بستن دروازه مرزی تل کوچر بحث و بررسی کردند. این دروازه مرزی بعد از وتوی روس-چین بسته شد و هم اکنون کمک‌های انسانی از طریق حکومت دمشق و به میزان بسیار کم به ساکنان منطقه اختصاص می‌یابد.