فوزا یوسف: هدف حمله به مناطق حفاظتی میدیا قتل‌عام خلق‌هاست

فوزا یوسف: اهداف حملات ارتش اشغالگر ترک به مناطق حفاظتی میدیا اشغال همیشگی عفرین، سریکانی و گری سپی و قطع آب و قتل‌عام خلق‌هاست

جنبش جوانان انقلابی سوریه، سمیناری را برای تحلیل اهداف حملات اشغالگرانه دولت ترک، اهمیت دفاع و مبارزه در منطاق حفاظتی میدیا برگزار کرد. این سمینار با حضور ده‌ها نفر از جوانان انقلابی در شهرهای قامیشلو برگزار شد.

بعد از یک دقیقه سکوت به احترام شهدای راه آزادی، سمینار از سوی فوزا یوسف، عضو هیات ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک فوزا یوسف این سمینار را برگزار کرد.

فوزا یوسف در سخنان خود اظهار داشت که جنگ دولت ترک علیه خلق‌ها در دو بعد درونی و اقتصادی نیز صورت می‌گیرد. جنگ دولت ترک تنها علیه مناطق شمال و شرق سوریه نیست، بلکه علیه تمامی خاورمیانه است. دولت ترک از طریق این جنگ تلاش می‌کند تا ما را ضعیف کند. زیرا از ما و پروژه دمکراتیک ما در هراس است.

یوسف در بخش دیگری از این سمینار در رابطه با قطع آب رودخانه فرات و ایستگاه پمپاژ آب علوک بر روی شهروندان حسکه اظهار داشت که قطع حق آبه سوریه از رودخانه فرات و قطع آب بر روی شهروندان حسکه ادامه جنگ علیه منطقه بوده و هدف آن نیز قتل‌عام خلقهای این منطقه است. فوزا یوسف در خصوص حملات اخیر به شهر قامشلو نیز اظهار داشت: هدف از این حملات اینست که شهر قامشلو با فتنه‌اگیزی دچار ناآرامی و جنگ داخی میان عناصر مختلف این شهر شود. اما به لطف هوشیاری خلق ما و باور آنان به پروژه ملت دمکراتیک این تلاش‌ها خنثی شدند.

فوزا یوسف عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک در خاتمه این سمینار ضمن اشاره به ارتباط رویدادهای قامشلو با حمله به زاپ، آواشین و متینا و اشغال عفرین، سریکانی و گری سپی گفت: تمام این رویدادها با هم در ارتباط هستند، هدف نهایی نیز قتل‌عام خلق کورد و ممانعت از کسب حقوق خلق کورد است.