حملات توپخانه‌ای رژیم اشغالگر ترک به شراوای عفرین اشغالی

رژیم اشغالگر ترک یکبار دیگر بخش شراوای عفرین اشغالی را آماج حملات توپخانه‌ای قرار داد.

رژیم اشغالگر ترک از ساعت ١١ به وقت محلی روستای بنه در بخش شراوای عفرین اشغالی را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

از جزئیات این حملات اطلاع دقیقی در دست نیست.

صبح امروز ساعت ٨:٢٠ منطقه تل رفعت و روستای عین دقنه شهبا نیز هدف حملات سنگین رژیم اشغالگر ترک قرار گرفته بودند.