هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه چند منطقه‌ای از بادینان را بمباران کردند

صبح امروز، هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه چند منطقه‌ای باشور کوردستان را بمباران کردند.

بر اساس خبر آژانس خبری روژنیوز، هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغال‌گر ترکیه، روستای سه‌گری‌ در منطقه‌ی نهله و کوه گاره نزدیک شهرک آمدیه در باشور کوردستان را بمباران کردند.

هنوز اطلاعات زیادی درباره‌ی خسارات اعلام نشده است، اما پس از بمباران زمین‌های اطراف آتش گرفتند.

شایان ذکر است، در این هفته این دومین بار است که روستای سه‌گری بمباران می‌شود.