هزاران نفر برای واکنش به قتل‌عام جندریس راهپیمایی کردند

هزاران نفر در قامشلو در اعتراض به قتل‌عام جندریس به خیابانها آمده و راهپیمایی کردند.

هزاران نفر با شعار "با روحیه مقاومت اهالی عفرین، اشغال را شکست می‌دهیم و عفرین را آزاد می‌کنیم" دو راهپیمایی دسته جمعی در قامشلو و دریک برگزار کردند.

شهروندان با محکوم کردن قتل‌عام جندریس، از نیروهای بین‌المللی خواستند تا به خواسته‌های اهالی منطقه جامه عمل بپوشانند، اشغالگران را از عفرین بیرون کنند و امنیت و شرایط بازگشت اهالی عفرین را فراهم کنند.

هزاران نفر از مناطق تربسپیه، تل حمیس، تل براک و عاموده و قامشلو و همچنین نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های غیردولتی، کنگره استار و اعضای خودمدیریتی دموکراتیک منطقه جزیر به راهپیمایی در قامشلو پیوستند.

شرکت‌کنندگان در راهپیمایی در تقاطع روبار قامشلو بنرهایی با مضامین «ما با تو هستیم عفرین»، «ما با قیام جندریس هستیم»، «رسواکردن سیاست حزب دمکرات کوردستان یک وظیفه ملی است» و «عفرین تنها نیست» حمل کردند.

اهالی با در دست داشتن پرچم‌های حزب اتحاد دموکراتیک، حزب آینده سوریه و جنبش جامعه‌ی دموکراتیک، اغلب شعارهای «عفرین آزاد است، ترکیه عقب بکش»، «عفرین را آزاد می‌کنیم و اشغال را شکست خواهیم داد» و «زنده باد مقاومت اهالی عفرین» سر می‌دادند.

اهالی با رسیدن به جلوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در منطقه سیاحتی قامشلو، در اینجا بیانیه‌ای دادند.

هِوی سلمان یکی از اعضای مجمع عمومی حزب اتحاد دموکراتیک به مقاومت اهالی عفرین درود فرستاد و گفت: موضع شهروندان از زمین و منابع فرهنگی آن محافظت خواهد کرد.

هِوی سلمان با بیان اینکه مقاومت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و همه خلق، سیاست اشغالگری ترکیه را ناکام خواهد گذاشت، گفت: سال 2023 سالی خواهد بود که آزادی فیزیکی رهبر اوجالان محقق خواهد شد و مناطق تحت اشغال نیز آزاد خواهند شد.

حسین الساده، نماینده قبیله الساده در سوریه و عراق و عضو مجمع عمومی حزب اتحاد دموکراتیک گفت: اخباری که در مطبوعات منعکس شده است که عاملان قتل‌عام جندریس اهل دیرالزور هستند نشان می‌دهد که این قتل‌عام سیاست دولت ترکیه است. دولت ترکیه در تلاش است تا بین خلق‌های سوریه اختلاف ایجاد کند. خلق‌هایی که اندیشه‌های رهبر اوجالان را مبنا می‌گیرند، فریب این بازی‌ها را نخواهند خورد.

پس از بیانیه‌ها، هیئتی متشکل از مونا بریم، رئیس مشترک اتحادیه کشاورزان شمال و شرق سوریه، فاطمه محمد، عضو اتحادیه اجتماعی عفرین و حسین الساده، عضو مجمع عمومی حزب اتحاد دموکراتیک، نامه فعالان را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحویل دادند.

دِریک

صدها نفر از اهالی دِریک، گرکه لَگه، چل‌آغا و تل‌کوچَر در شمال دَریک تجمع کردند. اهالی با در دست داشتن بنرهایی با مضمون «با روحیه مقاومت عفرین، اشغال را شکست می‌دهیم و عفرین را آزاد خواهیم کرد» و شعار «شهید نامرن» سر دادند.

فعالان با رسیدن به میدان آزادی، در اینجا بیانیه‌ای دادند. محمد عبدالرحیم، رئیس مشترک شورای شهرستان دِریک ضمن درود بر مقاومت اهالی عفرین، گفت: شهدای نوروز در جندریس، مقاومت جدیدی را در تاریخ خلق کورد امضا کردند. آنها با مقاومت در برابر سیاست دولت ترکیه و تبهکارانش، اجازه ندادند آتش نوروز خاموش شود.

محمد عبدالرحیم از همه خلق کورد خواست تا از مقاومت اهالی جندریس صیانت بعمل آورد و مبارزه را برای آزادسازی مناطق اشغالی افزایش دهند.