"جانبازان سنگر بیشتر از انقلاب صیانت می‌کنند"

عضو فدراسیون جانبازان سنگر شمال و شرق سوریه اظهار کرد، آن‌هایی که بیشتر اهداف شهدا را محقق می‌کنند و بیشتر از انقلاب صیانت می‌کنند، جانبازان هستند.

لالش ایزدی، عضو فدراسیون جانبازان سنگر شمال و شرق سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرات در مورد جانبازان جنگ در روژآوا صحبت نمود.

لالش ایزدی اعلام نمود، پس از خانواده شهدا آن‌هایی که باید بیشتر از انقلاب صیانت کنند جانبازان سنگر هستند. وی گفت:"این جامعه هزاران سال است ناچار شده‌ تحت فشار دشمن زندگی کند. خلق روژآوا مرحله ۲۰۱۱ را به ‌عنوان بهار خلق‌ها معرفی می‌کند، چون بیشتر به کوردها حمله شد. با آغاز انقلاب روژآوا، جوانان برای دفاع از خاک خود خود را سازماندهی کردند. آن‌ها هزینه و قربانیان بسیاری برای انقلاب دادند. باید جامعه به‌صورت حساس با جانبازان جنگ که بخشی از جسم خود را فدا کردند، برخورد نماید. رفقای جانباز نیز اراده خود را با ایدئولوژی و آموزش تقویت می‌کنند. اگر حمله‌ای به روژآوا انجام شود، این بدان معنی نیست که جانبازان در این انقلاب نقشی نخواهند داشت. درست است که آن‌ها مجروح هستند اما نباید این شرایط برای آن‌ها محدودیت ایجاد کند، چون آن‌هایی که اهداف شهدا را محقق می‌کنند و بیشتر از انقلاب صیانت می‌کنند، جانبازان هستند. هیچ انقلابی بدون قربانی دادن محقق نخواهد شد، چون آزادی هدفی آسان نیست. برای صیانت از خاک، زبان و زندگی خود باید قربانیان بسیاری داد. در جامعه کورد که هزاران سال است تحت نفوذ دشمن قرار دارد، آن‌هایی که بیشترین باج و قربانی را داده‌اند، مادران و زنان هستند."

لالش ایزدی، عضو فدراسیون‌های جانبازان سنگر شمال و شرق سوریه یادآور شد، در سیستم و دولت‌های هژمونگرا به‌صورت سمبلیک به جانبازان کمک‌های مادی می‌شود. وی گفت:"جانبازان ما نیز برای صیانت از انقلاب از لحاظ ایدئولوژی باید خود را تقویت نمایند. انقلاب روژآوا دارای هزاران شهید و جانباز است به‌همین دلیل اگر حمله‌ای انجام شود جانبازان جنگ روژآوا پاسخ لازم را خواهند داد. تا زمانیکه رهبر آپو و زندانیان آزاد شوند ما به مبارزاتمان ادامه خواهیم داد."