جنایت جنگی ترکیه در شمال سوریه؛ چندین شهروند ربوده شدند

دولت اشغالگر ترک در روستای حمام ترکمن کانتون گری سپی چند هموطن را ربود. در میان ربوده‌شدگان زن هم وجود دارد.

بنابر گزارش خبرگزاری هاوار دولت اشغالگر ترک روز سه‌شنبه (۴ مه/ ١۴ اردیبهشت) شماری از ساکنان روستای حمام ترکمن از توابع کانتون گری سپی اشغالی را ربود.

اسامی تعدادی از ربوده‌شدگان به این شرح است: محمد الکراز از عشیره البو خالد، جهاد البرهو و دو برادرش از عشیره الباجرات، احمد عبید الحمدان، ستی الدوان و نجاح العبد.

دولت اشغالگر ترکیه به شیوه‌ای سیستماتیک به جنایت علیه بشریت در مناطق اشغالی دست می‌زند. ترکیه با غارت اموال و دارایی‌های ساکنان منابع اقتصادی خلق را غصب کرده و حاکمیتی تروریستی را بر ساکنان تحمیل کرده است. ربودن غیرنظامیان در مناطق تحت اشغال ترکیه به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است.