خودمدیریتی روژآوا از فرانسه بازدید کرد

هیئتی از مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به فرانسه سفر کرد.

هیئتی از خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در ۲۴ مارس از سناتوی فرانسه بازدید کرد.

هیئت متشکل از بدران چیا کورد سخنگوی کمیته روابط خودمدیریتی، عبدالکریم عمر نماینده خودمدیریتی در اروپا، رکسان محمد، سخنگوی نیروهای مدافع زنان، نوری محمود سخنگوی نیروهای مدافع خلق و خلیل عیسی نمایندە خودمدیریتی در فرانسە، مورد استقبال سناتور پیر لورانت در ساختمان سناتوی فرانسه در پاریس قرار گرفتند.

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در وب سایت رسمی‌اش اعلام کرد که در این نشست درباره بحران ١٢ ساله سوریه و راه‌حل آن بحث شد.

دو طرف به موانع سیاسی، اقتصادی، انسانی و امنیتی کە روبروی خودمدیریتی می‌شود، همچنین تهدیدات و حملات دولت اشغالگر ترکیه که صلح و امنیت در منطقه را برهم می‌زنند، اشاره کردند.

جنایاتی از قبیل قتل‌عام، دستگیری و تغییرات جمعیتی در مناطق اشغالی توسط تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه و قتل‌عام چهار نفر در شب نوروز از دستور کار اصلی دو طرف بود. اعلام شد که فرانسه و جامعه جهانی باید در این موارد به مسئولیت خود عمل کنند.

پییر لورانت از فداکاری‌های خلق‌های شمال و شرق سوریه در برابر تبهکاران گفته و همچنین بە خانواده‌های قربانیان زلزله و جندرس تسلیت گفتە است.

همچنین وی اعلام کردە است که آنها از خودمدیریتی روژآوا حمایت خواهند کرد و روابط بین دو طرف را برای مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه به صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک توسعه خواهند داد.