نخستین روز عملیات انسانی و امنیتی در اردوگاه الهول به پایان رسید

نیروی امنیت داخلی شمال و شرق سوریه که دیروز از یک عملیات تجسسی در اردوگاه الهول محل نگهداری ده‌ها هزار عنصر داعش و خانواده‌های آنان خبر داد، مدارک ساکنین اردوگاه را کنترل کرده است.

الهول یکی از خطرناکترین اردوگاه‌های جهان است. در جریان آزادیسازی نواحی تحت تصرف داعش در عملیات نیروهای سوریه دمکراتیك طی سال‌های گذشته ده‌ها هزار داعشی زندانی و خانواده های آنان به کمپ‌های تحت نظارت منتقل شدند.

هستەهای مخفی داعش بویژه در اردوگاه الهول که در حوالی حسکه روژاوا واقع شده است، نه تنها کارهای تبلیغاتی و عضوگیری می‌کنند بلکه در حملاتی خونین، دستکم ۴۴ نفر را در این کمپ کشته‌اند که ١۴ زن و دو کودک در میان قربانیان هستند. عناصر داعش همچنین تونلی برای فرار حفر کرده بودند که نقشه آنها لو رفت. 

نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه دیروز با ورود به اردوگاه، هویت ساکنین آنرا دوباره بررسی کردند. در این کمپ افرادی با تابعیت بین‌المللی از ۵۵ کشور جهان وجود دارند. اکثر آنها برای آنچه که جهاد می‌نامند به سوریه رفته بودند و اکنون کودکان زیادی به دنیا آورده‌اند که سرنوشتی نامعلوم دارند.