نوری محمود: حملات ترکیه به داعش نیرو بخشیده است

نوری محمود یاداور شد، جهان نباید فراموش کند که داعش با حملات دولت ترک به شمال و شرق سوریه تجدید قوا کرده است و ضروریست جهان علیه سازمان داعش به وظایف خود عمل کنند. محمود تأکید کرد که هدف آنان از عملیات اخیر تحکیم امنیت منطقه است.

عملیات انسانی و امنیتی از ۲۸ می ۲۰۲۱ علیه هسته‌های مخفی داعش که می‌خواستند در داخل کمپ الهول و خارج از آن خود را سازماندهی کنند، انجام شد. اعلام شد که در آن زمان بیشتر از ۳۰۰ تن از رؤسای تبهکاران دستگیر شدند. امسال نیروهای امنیت داخلی با همکاری مبارزان ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د از ۲۵ آگوست مرحله دوم این عملیات را آغاز نموده‌اند.

نوری محمود سخنگوی کل یگانهای مدافع خلق (ی.پ.گ) هدف از آغاز مرحله دوم عملیات انسانی و امنیتی را برای خبرگزاری فرات بسیار با ارزش ارزیابی نمود.

نوری محمود در ابتدای سخنانش اظهار کرد که داعش می‌خواهد از فرصت‌ها استفاده کند. وی اعلام کرد، به دلیل حملات و تهدیدهای اخیر دولت ترکیه علیه شمال و شرق سوریه تبهکاران داعش امیدوار شده‌اند. نوری محمود گفت:"در رخدادهای اخیر که در زندان خویران حسکه اتفاق افتادند، تبهکاران داعش به توطئه و عملیات‌های تروریستی دست زدند. همچنین اخیراً برنامه‌ریزی کرده بودند یکبار دیگر رخدادها در کمپ الهول را تکرار نمایند و با حمله به زندان الصناعی بخشی از توطئه آن‌ها شکست خورد و لازم بود مرحله دوم عملیات انسانی و امنیتی ادامه یابد، چون تبهکاران داعش به حملات دولت ترکیه به شمال شرق سوریه چشم بسته‌اند و تلاش می‌کنند یک‌بار دیگر در داخل کمپ خود را سازماندهی کنند."

نیروهای بین‌المللی و جامعه بین‌الملل به وظایف خود عمل نمی‌کنند

نوری محمود به سازماندهی تبهکاران داعش در داخل کمپ الهول اشاره کرده و در ادامه سخنانش گفت:"تحقیقات انجام شده و اسناد جمع‌آوری شده در این عملیات چگونگی سازماندهی تبهکاران داعش را آشکار می‌کند. اما در داخل کمپ راه‌های متفاوتی وجود دارد که از آن راه خود را سازماندهی می‌کنند، مانند کشتن و برخی اعمال دیگر که در داخل کمپ آن را انجام می‌دهند. این نیز به دلیل حملات و تهدیدهای دولت ترکیه است که سبب می‌شود نیروهایمان بیشتر مشغول دفاع از مرزها باشند. نیروهای بین‌المللی و جامعه بین‌المللی نیز به وظایف خود در قبال شمال و شرق سوریه عمل نمی‌کنند و به همین دلیل همه این‌ها فرصتی برای داعش است تا در داخل کمپ‌ها و در خارج از کمپ خود را سازماندهی کنند. این ‌موضوع نیز به‌طور کامل به‌عهده اداره خودگردان، ی.پ.گ، ی.پ.ژ و نیروهای امنیتی داخلی گذاشته شده ‌است."

تبهکاران داعش با حملات دولت ترکیه خود را سازماندهی می‌کنند

نوری محمود اظهار کرد اعمالی که توسط تبهکاران انجام می‌شوند سبب شده ‌است تا داعش مسئولیت‌ها را به‌عهده بگیرد. وی گفت:"عملیات‌های ما تأمین امنیت و سلامت مردم در شمال و شرق سوریه ادامه خواهند داشت. همچنین این عملیات بدان معنا نیست که تبهکاران داعش به‌طور کامل از بین می‌روند، چون این عملیات‌ها فقط در کمپ الهول است و باید بدانند که تبهکاران داعش براساس برنامه‌ای که با تهدیدهای دولت ترکیه در مناطق شمال و شرق سوریه و توطئه‌های تبهکاران داعش در داخل کمپ خود را سازماندهی کرده و میت ترک نیز در بسیاری از مناطق خارج از کمپ برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. این عملیات یکی از عملیات‌ها برای مبارزه علیه داعش است. این مساله به‌عهده خلق شمال و شرق سوریه گذاشته شده‌ است. جامعه بین‌المللی بر اساس قوانین بین‌المللی برخورد نمی‌کنند و درنتیجه تبهکاران داعش به اعمال و اقدامات اشغالگرگرانه خود ادامه می‌دهند."

عملیات مخصوص کمپ الهول است

نوری محمود اعلام نمود که این عملیات مخصوص کمپ الهول است. وی گفت:"این عملیات براساس فرصت‌هایی انجام می‌شود که در مقابل اداره خودگردان قرار دارد. چون نیروهایی مانند ترکیه با تبهکاران داعش همکاری می‌کنند و از مناطقی که تبهکاران وابسته به دولت ترکیه آن را اشغال کرده‌اند پشتیبانی می‌نمایند. در مناطق اشغال ‌شده و مناطق دیگر مانند ادلب و مناطق میان دیرالزور و سیوده و در مرز عراق، آن‌ها همکاری‌هایی دریافت می‌کنند. با این عملیات نمی‌توان داعش را به‌طور کامل از بین برد. نیروهای سوریه دمکراتیک می‌توانند با توانایی‌های اداره خودگردان از منطقه دفاع نمایند. چون تبهکاران داعش تروریست‌های جهانی هستند و دولتی مانند دولت ترکیه که عضو ناتو است با تبهکاران همکاری می‌نماید."

ائتلاف بین‌المللی نیز در عملیات شرکت نمود

نوری محمود، سخنگوی یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) در پایان سخنانش اعلام نمود، ائتلاف بین‌المللی در این عملیات شرکت دارد. او همچنین اشاره نمود که باید جهان با انجام قوانین بین‌المللی در مقابل این تبهکاران به وظیفه خود عمل کند. محمود همچنین اعلام نمود به دلیل آنکه خلق‌های شمال و شرق سوریه به روند انقلاب ادامه می‌دهند بنابراین لازم است برای صیانت از آن تلاش بیشتری کنند و جهان نیز باید این واقعیت را دیده و به وظایف خود عمل کند.