نیروهای سوریه دمکراتیک: دولت ترکیه نتوانست پیشروی کند

ق.س.د اعلام کرد، دولت ترکیه به تل تمر و شهرک زرگان حمله کرده است، اما نتوانست پیشروی کند.

مرکز اطلاع رسانی و نشر نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در مورد حملات اشغالگرانه‌ی رژیم ترکیه و مزدورانش به تل تمر و زرگان اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه ق.س.د آمده است: دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش ۱۰ روز است که حملات خود را افزایش داده‌اند. دولت ترکیه و مزدورانش امروز روستاهای خربة شعیر، باب الاخیر، نویهات، العبوش، تل ورد و جاده‌ی M4 و اطراف شهرک زرگان را توپ‌باران کرده و سبب وارد آمدن خسارات بسیاری به مردم منطقه شده‌اند."

ق.س.د همچنین اعلام کرد، "دولت ترکیه و مزدورانش نتوانستند هیچ پیشروی انجام داده و وضعیت مانند گذشته است."