پیکر دو کودک جانباخته در بمباران ترکیه به خاک سپرده شد

هزاران نفر در منطقه شهبا و همچنین در حلب در مراسم تشییع و به خاکسپاری دو کودک و یک مبارز ی.‌پ.‌گ شرکت کردند.

دیانا علو یکی از چهار کودکی بود که در حمله هوایی اخیر ترکیه به یک مرکز آموزشی دختران در حومه حسکه جانش را از دست داد. مردم زیادی در طول مسیر در مراسم بدرقه او شرکت کرده بودند.

زادگاه او عفرین، در اشغال ترکیه است. برای این بود که پیکر دیانا در بخش احرض، منطقەای در نزدیکی عفرین به خاک سپرده شد.

تابوت او در حالی روی دستان مردم به آرامگاه حمل شد که دو نفر جلوی کاروان، دهل و سرنا می‌زدند.

سخنرانان در مراسم، سکوت روسیه و آمریکا در قبال خونریزی‌های روزمره را همکاری با ترکیه عنوان کردند.

عصر دیروز همچنین پیکر یک کودک دیگر بنام "رانیا" و یک مبارز ی.‌پ.‌گ بنام چیا قندیل در حلب به خاک سپرده شد. هزاران نفر از مردم محلات عمدتا کوردنشین شیخ‌مقصود و اشرفیه در مراسم شرکت کردند.

شروان عفرین یک فرمانده یگان‌های مدافع خلق در جمع حاضرین گفت حکومت اشغالگر ترکیه برای از بین بردن پروژه خودمدیریتی دمکراتیک می‌خواهد با سایر دول مذاکره کند. ولی ما مردم مصمم به دفاع از دستاوردهایمان هستیم و تا پایان دادن به اشغالگری مبارزه خواهیم کرد.