ربودن ٢ شهروند عفرین اشغالی از سوی میت

سازمان میت رژیم اشغالگر ترک دو شهروند اهل روستای برمیجه در کانتون عفرین را ربود.

بنابر گزارش دریافتی از کانتون عفرین اشغالی، سازمان جاسوسی میت رژیم اشغالگر ترک در روستای برمیجه دو روستایی را به نام‌های علی علی و محمد مصطفی حمو ربود.

به گفته منابع محلی از محل نگهداری و سرنوشت ربوده‌شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست.