ربودن ٧١ شهروند عفرین اشغالی از سوی رژیم ترک و مزدورانش در ماه گذشته

به گزارش شبکه‌ی فعالان عفرین رژیم غاصب ترک و تروریست‌هایش در ماه نوامبر ۷۱ شهروند را در عفرین اشغالی ربوده و ۳ تن را نیز به قتل رسانده‌اند.

شبکه‌ی فعالان عفرین گزارشی در رابطه با جنایات ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش در ماه نوامبر در کانتون عفرین منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش جنایات انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

- سه تن به قتل رسیدند که یک تن از آنها سالمند بوده و یک تن نیز تحت شکنجه کشته شده است.

- دست کم ۷ تن شکنجه شدند که ۲ تن از آنها سالمند بوده‌اند.

- دست‌کم ۷۱ تن ربوده شده‌اند که ۱۶ تن از آنها سالمند و ۶ تن زن و یک تن نیز کودک بوده است.

- تغییر دموگرافی: میدان نوروز که سمبل ملت کورد است، تخریب شده است.

- ۷ مکان باستانی تخریب شده است.

- در ۱۰ مکان مختلف دست‌کم ۳۵۰۰ درخت قطع شده است.

- در ۱۰ منطقه‌ی مختلف دریافت باج بر مردم تحمیل شده است.

- ٢ شهروند بازداشت شده‌اند.