رژیم ترکیه چهار روز متوالیست روستای دردارا را آماج حملات هوایی قرار داده است

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش از صبح روز چهارشنبه، بدون وقفه روستای دردارا در تل تمر شمال سوریه را آماج حملات هوایی قرار داده است.

رژیم اشغالگر ترک و مزدورانش از صبح روز چهارشنبه (٢۴ شهریور/ ١۵ سپتامبر) بدون وقفه روستای دردارا در تل تمر در استان حسکه را آماج حملات هوایی قرار داده است.

همچنین اعلام شد که ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش وستای منیق و منطقه شیخ عیسی در شهبا را هدف حمله قرار داده‌اند.

گزارش‌های اولیه حاکی از زخمی شدن یک نظامی رژیم سوریه در این حملات است.