سالگرد شهادت آرین میرکان

آرین میرکان و روان کوبانی دو نماد انقلاب روژاوا هستند

سال ٢٠١٤ داعش با کمک ترکیه سعی کرد کوبانی را فتح کند. آرین میرکان و رِوان کوبانی، دو تن از زنان مبارزی بودند که با فدا کردن جانشان، داعش را در مقاومتی تاریخی درهم‌کوبیدند. آرین و رِوان‌ در میان کسانی جای گرفتند که مسیر تحولات در روژاوا را تغییر دادند. امروز سالگرد شهادت آرین است.
سال ٢٠١٤ در چنین روزهایی وقتی که داعش سعی می‌کرد خود را به مرکز کوبانی برساند، جنگ سختی در اطراف شهر در تپەی "مشته‌نور" درگرفت. یگان‌های مدافع خلق گفتند که کوبانی تا به آخر مقاومت خواهد کرد. در بحبوحه جنگ، آرین میرکان مبارز ی‌پ‌ژ دست به عملیات فدائیانه علیه داعش زد و مقاومت کوبانی را به اوج خود رساند.
دلارا کِنج معروف به آرین میرکان سال ١٩٩٢ در یک روستای عفرین به دنیا آمد. روزی معلم مدرسه دولتی سوریه، دلارا را به خاطر دیدن یک النگو در دست او که عبارتی به کوردی روی آن نقش بسته بود نکوهش می‌کند. دلارا از اینکه به خاطر زبان مادری‌اش تنبیه شد خشمگین بود. او بعدها تصمیم گرفت به جنبش آزادیخواه کوردستان ملحق شود و سال ٢٠٠٧ این تصمیم را عملی کرد.  او نام انقلابی آرین میرکان را برمی‌گزیند و رزمندەای فداکار در جنبش زنان آپویی بود. وقتی که داعش به کوبانی حمله کرد او برای دفاع از مردمش خود را به کوبانی و میان مبارزین یگان‌های مدافع زنان رساند.
عملیات آرین در تپەی مشتەنور نقطه عطفی در مقاومت کوبانی بود. جهان نبرد در کوبانی را پیگیری می‌کرد. پس از عملیات فدائیانه آرین و شدت گرفتن جنگ میان یگان‌های مدافع خلق و داعش که از کمک ارتش ترکیه برخوردار بود، مردم شمال کوردستان در خلال روزهای ششم تا نهم اکتبر ٢٠١٤ قیام کردند. دوستان بین‌المللی خلق کورد و روژاوا نیز به پا خاستند.

مدینا مامو معروف به روان کوبانی نیز سال ١٩٩٤ در کوبانی متولد شده بود. او سال ٢٠١٤ به جنبش آزادی زنان ملحق شد. روان در خط مقدم مقاومت کوبانی حضور داشت و در جنگ‌های شدید در روستاها پیشقدم بود. او که بزرگ‌شدەی کوبانی بود در حساس‌ترین لحظات جنگ خود را در میان تبه‌کاران داعش منفجر کرد تا جلوی پیشروی آنان را بگیرد. او با اقدام فدائیانه خود، راه آن جنگ هستی و نیستی را عوض کرد.
آرین و روان دو نماد انقلاب روژاوا هستند.  آنها نقش بسزایی در حفظ دستاوردهای غرب کوردستان ایفا کردند. با فدا کردن جانشان در مقاومت کوبانی علیه داعش، همچنین نقش پرافتخار زن را بر پیکر تاریخ حک کردند.