سازمان ملل: تبهکاران وابسته به آنکارا مرتکب جنایات جنگی می‌شوند

کمیته تحقیقات ویژه سازمان ملل متحد در سوریه اعلام کرد که دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به قتل، دزدی و تجاوز جنسی ادامه می‌دهند. کمیته خاطرنشان کرد که این جنایات در چارچوب جنایات علیه بشریت قرار می‌گیرند.

کمیته تحقیقات ویژه سازمان ملل متحد در مورد سوریه گزارشی 44 صفحه‌ای از نقض‌هایی که دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش در مناطق اشغالی انجام داده‌اند را منتشر کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد که اعضای "ارتش ملی سوریه" به دستگیری، بازداشت، مفقودسازی اجباری، شکنجه، تجاوز جنسی، سوء استفاده، گروگان گیری و غارت ادامه دادند. کمیته همچنین اظهار کرد که این جنایات در چارچوب جنایات علیه بشریت قرار می‌گیرد.

این کمیته در گزارش خود به تهدیدها علیه ساکنان اصلی عفرین که می‌خواهند به خانه‌های خود بازگردند، ربوده شدن دوباره شهروندان و باج خواهی برای آزادی آنها توجه کرد. این کمیته همچنین یادآور شد که "پلیس غیرنظامی" یک وکیل کورد را در عفرین شکنجه و به قتل رساند.

کمیته تحقیقات ویژه سازمان ملل متحد در سوریه اعلام کرد که هیئت تحریر الشام و "ارتش ملی سوریه" مرتکب تجاوز جنسی و تجاوز جنسی شده اند و این را جنایات جنگی توصیف کردند.

این کمیته با به اشتراک گذاشتن نمونه‌هایی از جنایات تجاوز جنسی گفت که تبهکاران "ارتش ملی سوریه" به یک کودک عراقی در سریکانی تجاوز کردند و یک زن باردار و شوهر روزنامه‌نگارش را در شهر باب به قتل رساندند.

در این گزارش آمده است که تبهکاران هیئت تحریر الشام به شکنجه غیرنظامیان ادامه می‌دهند و گروگان‌ها نمی‌توانند غذا و داروی کافی دریافت کنند.

در ادامه این گزارش گفته شده که تبهکاران هیئت تحریر الشام به شکنجه غیرنظامیان ادامه می‌دهند و زندانیان غذا و دارو کافی دریافت نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش، تبهکاران هیئت تحریر الشام به قتل زندانیان از جمله زنان ادامه می‌دهند و مانع از فعالیت سازمان‌های محلی و مطبوعاتی جلوگیری می‌کنند.