تخریب مزدوران ترکیه در عفرین اشغالی؛ قطع ١٢٠ اصله درخت زیتون

رژیم غاصب ترک و مزدورانش به جنایات خود در کانتون عفرین اشغالی ادامه می‌دهند. بیش از ١٢٠ اصله درخت زیتون در مرکز عفرین از سوی اشغالگران قطع شدند.

برپایه گزارش‌ها در نزدیکی پل تازه عفرین بیش از ١٢٠ درخت زیتون قطع شده‌اند. این مزرعه زیتون متعلق به محمد علی حبیب اهل بخش بلبله است. درختان بریده شده برای فروش روانه بازار شده‌اند.

از ١٨ مارس ٢٠١٨ که کانتون عفرین در توطئه‌ای بین‌المللی به اشغال رژیم سفاک ترکیه درآمد این منطقه با غارت و چپاول روبرو شده است. ترکیه با همکاری شرکت‌‌های دولتی اروپایی زیتون عفرین را به بازارهای اروپا صادر کرده و به فروش می‌رساند. ترکیه تاکنون ده‌ها هزار درخت زیتون را قطع کرده و چوب آنرا به شهرهای ترکیه منتقل کرده است.