تلاشها برای رفع محاصره شهبا و حلب

جوانان مجمع خانواده شهدای منطقه فرات از دولت دمشق خواستند تا فوراً به محاصره شهبا، محله های شیخ مقصود و اشرفیه پایان دهد.

جوانان مجمع خانواده شهدای منطقه فرات از دولت دمشق خواستند تا فوراً به محاصره شهبا، محله های شیخ مقصود و اشرفیه پایان دهد.  جوانان مجمع خانواده های شهدای منطقه فرات در خصوص محاصره شدید کانتون شهبا، محله های شیخ مقصود و اشرفیه حلب توسط دولت دمشق با خبرگزاری هاوار گفتند.

در همین رابطە جوانی به نام حاجی گلاگاسی گفت: رژیم سوریه بار دیگر محله های شیخ مقسود و اشرفیه را محاصره کرده و باعث ایجاد یک بحران انسانی شده است. این خلاف قوانین بشردوستانه است. به همین دلیل است کە امروز صدها بیمار در بیمارستان ها بدون دارو هستند. حاجی گلگاسی سیاستهای دولت دمشق را محکوم کرد و گفت: انتظار هر اقدامی از سوی رژیم سوریە محتمل است. در برابر حملات دولت اشغالگر ترک به باکور و روژهلات  سوریه سکوت می کند، ارسال دارو بە این مناطق را قطع می کند.

روژین مسلم نیز در این بارە بە خبرگزاری هاوار گفت: همکاری بین دولت اشغالگر ترک و رژیم سوریه در جنگ علیه مردم منطقه وجود دارد و دولت اشغالگر ترکیه به هر وسیله ای درصدد است مردم منطقه را شکست  دهد. رژیم سوریه منطقە ما را محاصره  کرده است؛ اجازه ورود مواد غذایی و دارویی به محلات شیخ مقصود و اشرفیه و محله را نمی دهد.

 روژین ادامه داد: رژیم به جای اینکه از مردم خود محافظت کند و دارو برای آنها تهیه کند، بحران انسانی ایجاد می کند و بر رنج بیماران می افزاید. زن جوانی به نام زین احمد گفت: اکنون همه میدانند چه کسی از خاک سوریه، مردم و قلمرو آن در برابر تهاجم محافظت میکند و عامل ویرانی آنها کیست. رژیم سوریه بار دیگر ثابت کرد که ذهنیت خود را رها نکرده و با محاصره مردم سوریه سعی در نابودی آنها دارد. زین در پایان از دولت شام خواست تا فوراً به محاصره محلههای محاصره شده پایان دهد و گفت: ما جوانان مجمع خانوادههای شهدا حاضریم هر کاری برای  محاصره و حمایت از مردم شهبه شیخ ،محله مقصود و اشرفیه انجام دهیم.