ترکیه روستاهای روژاوا را توپباران می‌کند

یک زن در کوبانی جلوی گشت‌زنی خودروهای زرهی روسیه- ترکیه ایستاد

یک زن در یک روستای واقع در حومه غربی کوبانی جلوی کاروان زرهی روسیه که در حال گشت‌زنی مشترک با ارتش ترکیه در نوار مرزی بودند را گرفت و به آنها گفت: "شما شریک حملات ترکیه هستید."

این مادر کورد می‌گوید اینجا خاک و خانه ما است، با ما چه چکار دارید؟

ذلیخا عبدی که ساکن یک روستا در مرز باکور است خطاب به ترکیه می‌گوید: در خاک ما نشسته‌اند و ما را توپ‌باران می‌کنند. اینجا جای بازی کودکان ماست.

روستای آنها بنام "آشمه" از چهار روز پیش هدف حملات توپخانه‌ای ترکیه قرار گرفته است.

او به توپباران مناطقشان با وجود عدم حضور نیروهای سوریه دمکراتیك اشاره می‌کند و می‌گوید خانه ما دارد فرومی‌ریزد، می‌خواهند از اینجا کوچ کنیم، اما بدانند که خاکمان را برایشان باقی نمی‌گذاریم. چه کسی این حق را داده که خاکمان را کثیف کنند و با خودروهای خود روی آن بگردند.