زنان در سمالکا: تا برآورده شدن خواسته‌هایمان تحصن را ادامه می‌دهیم

زنانی که برای اعلام حمایت از تحصن خانواده شهدا به دروازه مرزی سمالکا رفته بودند اعلام کردند، "تا براورده شدن خواسته‌‌هایمان به آکسیون خود ادامه می‌دهیم."

تحصن مادران شهدا در درواز سمالکا وارد ١٠٧مین روز خود شده است. هر روز هیئت‌های تازه‌ای از مناطق مختلف شمال و شرق سوریه به دیدار متحصنین می‌روند.

روز گذشته هیئتی از زنان شهبا، کوبانی و حلب به دیدار مادران شهدا در دروازه سمالکا رفتند.

شازیا ابراهیم به نمایندگی از زنان شهبا و حلب و مادران آشتی در سخنانی گفت:"ما در خیمه صیانت از شرف در دروازه سمالکا از حکومت باشور کوردستان می‌خواهیم که جنازه‌های شهیدان را به خانواده‌های آنان بازگرداند، زیرا این شهیدان برای آزادی و شرف ملت کورد هزینه‌های بزرگی داده‌اند."

شازیا اباهیم در ادامه افزود:"تا تحویل گرفتن پیکر شهیدان به تحصن خود ادامه می‌دهیم و از مطالبات خود عقب نمی‌نشینیم."

فلک یوسف به نمایندگی از زنان کوبانی و کنگره ستار نیز در سخنانی اظهار کرد:"ما خواستار تحویل گرفتن پیکر شهدا هستیم. رژیم فاشیست ترک مرزها را مسدود کرد و پ.د.ک هم به تقلید از ترکیه مرزهایش را به روی خلق‌های شمال و شرق سوریه بست. پس از آنکه رژیم ترک اطراف روژاوا خندق حفر کرد پ.د.ک نیز به همین شیوه اقدام به حفر خندق نمود. تمامی این اقدامات برای خوش خدمتی به رژیم فاشیست ترکیه و در راستای دشمنی با خلق‌های شمال و شرق سوریه است."

فلک یوسف خاطرنشان کرد که تاریخ پ.د.ک آكنده از خیانت نسبت به کوردها در هر چهاربخش کوردستان است.

شیخا أنتر به نمایندگی از جملس خانواده شهیدان گرکه‌لگه در سخنانی گفت: "تا تحویل گرفتن جنازه شهیدانمان به تحصن ادامه می‌دهیم. مسدود کردن دروازه مرزی از سوی پ.د.ک نمی‌تواند آکسیون ما را متوقف کند، ما تا زمانیکه به خواسته‌هایمان نرسیم دست از تحصن برنمی‌داریم."

شایان ذکر است که نظامیان بارزانی در سال ٢٠٢١ در دو مورد کمین‌گذاری برای نیروهای گریلا، حداقل ۶ گریلای کوردستان را به شهادت رساندند و سه گریلای دیگر را نیز به اسارت گرفتند که از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.