زنان جوان منطقه‌ی فرات نشستی را برگزار کردند

زنان جوان منطقه‌ی فرات درباره‌ی انزوای شدید بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان نشستی برگزار کردند.

باشعار “ژن، ژیان، ئازادی” نشست زنان جوان منطقه‌ی فرات برگزار شد. در این نشست در چارچوب وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان و عشق به زن، زن و خانواده رابطه‌ی صحیح و سلامت و راه حل آن گفتگو صورت گرفت.

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا، رییس مشترک گروه جوانان، آواشین مستو صحبت کرد و گفت: “از سایه سر اندیشه و تفکر رهبر آپو، زنان اسیر شده، زنجیر اسارت را پاره کرده و خود را ثابت کردند. روز پس از روز انزوای شدید بر رهبر آپو ادامه می‌یابد، سی‌پی‌تی که انگاری سازمانی انسانی است، اما به وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کند. می‌خواهند اندیشه‌ی رهبر آپو را محدود کنند، اما باز هم نمی‌توانند، به خاطر این‌که زنان از طریق فکر و اندیشه‌های رهبر آپو خود را ثابت کرده‌اند”.

رییس مشترک آکادمی ویان آمارا، سوعا‌د خلیل نیز سخنرانی کرد و گفت: “رهبر آپو می‌گوید، باید تمامی افراد شخصیت خود را مورد برسی و بخشش قرار دهند، فراموش کردن و از دست دادن هویت نیز یکی از آن‌هاست. هویت زن چیست؟ ملت چیست؟ طبقه چیست؟ باید هرکس این سوالات را از خود بپرسد”.

عضو گروه جوانان بشرا موسه اعلام کرد: “رهبر آپو به صورت مستمر برای زنان مبارزه کرده است، از سایه سر اندیشه و تفکر رهبری، زنان در تمامی قسمت‌ها خود را ثابت کرده‌اند”.

عضو زنان جوان، سلاوا‌ نعسان نیز گفت هدف از این نشست این است که چگونه بتوانیم انزوای شدید بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان را از بین ببریم و گفت: “رهبر آپو زن را پیشگام انقلاب قرار داد. از این رو زنان باید از رهبر خودشان صیانت به عمل بیاورند و با اتحاد زنان می‌توانیم انزوای رهبر آپو را بشکنیم. ما با روحیه‌ی زنان، زندان امرالی را می‌شکنیم پ رهبرمان را به صورت جسمانی آزاد می‌کنیم”.

این جلسە با گفتگو بە پایان رسید.